כללים לחלק II – מוצרי צמחים

1. בחלק זה, המונח גלולות (PELLETS) משמעו מוצרים שגובבו, אם ישירות בלחץ או בתוספת מקשר ביחס שאינו עולה על 3% לפי משקל.