כללים לחלק XVI – מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים (RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה

1. חלק זה אינו כולל :

(א) רצועות מימסרה או מסוע, מפלסטיק שבפרק 39, או מגומי מגופר (פרט 40.10), או פריטים אחרים מהסוג המשמש במכונות או במכשירים מיכניים או חשמליים או לשימושים טכניים אחרים, מגומי מגופר חוץ מגומי מוקשה(פרט 40.16);

(ב) פריטים מעור מעובד או מעור מורכב (פרט 42.05) או מפרווה (פרט 43.03), מהסוג המשמש במכונות או במכשירים מיכניים או לשימושים טכניים אחרים;

(ג) סיסות, סלילים, פונקלים, קונוסים, ליבות, גלגלי כריכה ותומכים דומים, מחומר כלשהו (כגון פרקים 39, 40, 44 או 48 או חלק XV );

(ד) כרטיסים מנוקבים לז'קרד או למכונות דומות (כגון פרק 39 או 48 או חלק XV );

(ה) רצועות מימסרה או מסוע ( BELT OR BELTING ) מחומר טקסטילי (פרט 59.10) או פריטים אחרים מחומר טקסטילי לשימושים טכניים (פרט 59.11);

(ו) אבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) שבפרטים 71.02 עד 71.04, או פריטים העשויים בשלמותם אבנים כאלה שבפרט 71.16, להוציא אבני ספיר ויהלומים, בלתי-משובצים, שעובדו למחטי מקולים (פרט 85.22);

(ז) חלקים לשימוש כללי, כפי שהוגדרו בכלל 2 לחלק XV , ממתכת פשוטה (חלק XV ), או טובין דומים מפלסטיק (פרק 39);

(ח) צינורות קידוח (פרט 73.04)

(ט-י) רצועות אינסופיות מתיל מתכת או מסרט מתכת (חלק XV );

(יא) פריטים שבפרק 82 או 83

(יב) פריטים שבחלק XVII ;

(יג) פריטים שבפרק 90;

(יד) שעונים או פריטים אחרים שבפרק 91;

(טו) כלים מתחלפים שבפרט 82.07 או מברשות מהסוג המשמש כחלקי מכונות (פרט 96.03);

(טז) פריטים שבפרק 95; או

(יז) סרטים למכונות כתיבה או דומיהן, אם על סלילים או במחסניות( CARTRIDGES ) או לא (סיווגם בהתאם לחומר ממנו הם מורכבים או בפרט 96.12 אם עשויים דיו או מוכנים בדרך אחרת לביצוע הטבעות), או חצובות חד-רגליות, דו-רגליות, תלת-רגליות, ופרטים דומים, של פרט 96.20.

2. כפוף לכלל 1 לחלק זה, לכלל 1 לפרק 84 ולכלל 1 לפרק 85, חלקי מכונות (שאינם חלקים של פריטים שבפרטים 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 או 85.47) מסווגים לפי כללים אלה:

(א) חלקים, שהם טובין הנכללים בפרט כלשהו שבפרק 84 או 85 (חוץ מפרטים 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29 , 85.38 ו- 85.48), מסווגים, בכל מקרה, בפרטים המתאימים להם;

(ב) חלקים אחרים, אם הם מתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם סוג מסויים של מכונה, או עם מספר מכונות שבאותו הפרט (לרבות מכונה שבפרט 84.79 או 85.43) מסווגים עם המכונות מאותו סוג או בפרטים 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ו- 85.38. אולם, חלקים המתאימים באותה מידה לשימוש עיקרי עם הטובין שבפרטים 85.17 ו-85.25 עד 85.28, מסווגים בפרט 85.17, וחלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם הטובין שבפרטים 85.24 מסווגים בפרט 85.29;

(ג) כל החלקים האחרים מסווגים בפרטים 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 או 85.38 לפי המתחייב או בהיעדר אפשרות כזאת בפרט 84.87 או 85.48.

3. אלא אם ההקשר מחייב אחרת, מכונות מורכבות ( COMPOSITE MACHINES ), הכוללות שתי מכונות או יותר המותקנות יחדיו כשלמות אחת ומכונות אחרות שתוכננו למטרת ביצוע שתי פונקציות או יותר, משלימות או תחליפיות, מסווגות כאילו הן כוללות רק אותו המרכיב או רק אותה המכונה המבצעים את הפונקציההעיקרית.

4. כאשר מכונה (לרבות צירוף מכונות) כוללת מרכיבים עצמאיים (בין אם נפרדים או מחוברים באמצעות צנרת, אמצעי תמסורת, כבלים חשמליים או אמצעים אחרים) המיועדים לתרום יחד לפונקציה המוגדרת בבירור, הנכנסת בגדר אחד הפרטים שבפרק 84 או 85, אזי השלמות כולה מסווגת בפרט המתאים לאותה פונקציה.

5. למטרות כללים אלה, הביטוי "מכונה" משמעו כל מכונה, מיתקן, ציוד או מכשיר הנזכרים בפרטים של פרק 84 או 85.

6.

(א)      בכל התוספת הביטוי "פסולת וגרוטאות חשמליות ואלקטרוניות", משמעו מכלולים חשמליים ואלקטרוניים , לוחות מעגלים מודפסים, ופריטים של ציוד חשמלי או אלקטרוני אשר:

(1)        הפכו לבלתי שמישים למטרתם המקורית בגלל שבר, חיתוך (CUTTING – UP ) או תהליכים אחרים או שאין כדאיות כלכלית לתיקון, שיפוץ או שיקום שיהפוך אותם למתאימים לשימושם המקורי; וכן

(2)        ארוזים או נשלחים באופן שלא נועד להגן על פריטים בודדים מפני נזק במהלך פעולות הובלה, העמסה ופריקה

(ב)       משלוחים מעורבים של "פסולת וגרוטאות חשמליות ואלקטרוניות" ופסולת וגרוטאות אחרות מסווגות בפרט 85.49.

(ג)       חלק זה אינו כולל פסולת מוניצפלית, כהגדרתה בכלל 4 לפרק 38.

כללים נוספים (ישראליים)

1. בחלק זה, הביטויים "לטרקטורים הפטורים ממס" ו-"לטרקטורים לחקלאות או לעבודות עפר", כפי שמופיעים בסעיפים בלבד, מתייחסים גם לשופכנים המפורטים בפרט 87.04.1000;

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
free online course
download huawei firmware
Download WordPress Themes