פרט מכס תיאור יחידת מידה מכס כללי מס קניה תמ"א
12
12
20
00
00
-
אצות ים ואצות אחרות:-
12
12
21
00
00 / 6
-
מתאימות למאכל אדם
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פנמה פטור
פטור
פטור
12
12
29
00
00
-
אחרות:-
12
12
29
10
00
- - -
מהסוג המשמש לתמרוקים, לתרופות או למשמידי חרקים, למשמידי מזיקים או למטרות דומות:-
12
12
29
11
00 / 6
- - - -
מהסוג המשמש לתרופות, שיובאו באישור מנכ"ל משרד הבריאות
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור
12
12
29
19
00 / 9
- - - -
אחרות
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
שיעור 4%
פטור
12
12
29
90
00 / 0
- - -
אחרות
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור
12
12
90
00
00
-
אחרים:-
12
12
91
00
00 / 9
-
סלק סוכר
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
שיעור 4%
פטור
12
12
92
00
00 / 7
-
חרובים
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור
12
12
93
00
00 / 5
-
קני סוכר
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
שיעור 4%
פטור
12
12
94
00
00 / 3
-
שורשי עולש
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
שיעור 4%
פטור
12
12
99
00
00
-
אחרים:-
12
12
99
60
00 / 6
- - -
זרעי דלעת, (.CUCURBITA PEPOL) בקליפותם, לא קלויים, לא מומלחים, חסרי יכולת נביטה, למאכל אדם
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
שיעור 12%
פטור
12
12
99
90
00 / 3
- - -
אחרים
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור