פרט מכס תיאור יחידת מידה מכס כללי מס קניה תמ"א
12
06
00
10
00 / 1
- - -
שמנכ"ל משרד התעשיה אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור
12
06
00
20
00 / 0
- - -
שמנכ"ל משרד החקלאות אישר כי הם מיועדים למזון לציפורים
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב פטור
האיחוד האירופאי פטור
קנדה פטור
אורוגוואי פטור
פרגוואי פטור
ארגנטינה פטור
ברזיל פטור
פטור
פטור
12
06
00
90
00 / 3
- - -
אחרים
קילוגרם
הסכם מכס מכס במכסה מספר מכסה
ארה"ב 1.72 ₪ לקילוגרם אל"י מ-102.60% פטור 1206
אורוגוואי 1.91 ₪ לקילוגרם אל"י מ-114% פטור 1215
פרגוואי 1.91 ₪ לקילוגרם אל"י מ-114% פטור 1215
ארגנטינה 1.91 ₪ לקילוגרם אל"י מ-114% פטור 1215
ברזיל 1.91 ₪ לקילוגרם אל"י מ-114% פטור 1215
1.91 ₪ לקילוגרם אל"י מ-114%
פטור