פרט מכס תיאור
99
01
טובין המיועדים לעזרה לקרבנות אסון טבע -
99
02
ארונות המכילים גופות מתים ותיבות שבהן אפר אדם