פרט מכס תיאור
96
01
שנהב, עצם, שריון צב, קרן, קרן צבי, אלמוג, אם הפנינה וחומר גילוף אחר מבעלי חיים, מעובדים, ופריטים מחמרים אלה (לרבות פריטים המתקבלים בתיבנות) -
96
02
חומר גילוף מינרלי או צמחי, מעובד ופריטים מחמרים אלה; פריטים מתובנתים או מגולפים משעווה, מסטיארין, מצמג טבעי או משרפים טבעיים או מעיסות עיצוב, ופריטים אחרים מתובנתים או מגולפים, של"פ; מיקפא לא מוקשה, מעובד (להוציא מיקפא שבפרט 35.03) ופריטים ממיקפא לא מוקשה -
96
03
מטאטאים, מברשות (לרבות מברשות המהוות חלקים של מכונות, של מכשירים או של כלי רכב), מטאטאי ריצפה מיכניים המופעלים ביד, לא מנועיים, סחבות חוטים מאוגדים (MOPS) ומאבקי נוצות; אגדים ופקעות מעובדים לעשיית מטאטאים או מברשות; כריות וגלילים לצביעה; ממרקי גומי, מגבי-יד (SQUEEGEES) (חוץ ממגבי-יד גליליים) -
96
04
נפות יד וכברות יד
96
05
מערכות נסיעה לטואלט אישי, לתפירה או לניקוי נעליים או לניקוי בגדים -
96
06
כפתורים, לחצניות (PRESS-STUDS ,SNAP-FASTENERS ,PRESS-FASTENERS), גופי כפתורים וחלקים אחרים של פריטים אלה; גלמי כפתורים -
96
07
רוכסנים וחלקיהם -
96
08
עטים כדוריים; עטים ועטי סימון (MARKERS) בעלי קצוות-כתיבה מלבד או מחמרים נקבוביים אחרים; עטים נובעים, חרטים נובעים ועטים אחרים; חרטי שיכפול; עפרונות נובעים (PROPELLING OR SLIDING PENCILS); מחזיקי עט, מחזיקי עיפרון ומחזיקים דומים; חלקים (לרבות מכסים ותפסים) של הפריטים שהוזכרו לעיל, חוץ מאלה שבפרט 96.09 -
96
09
עפרונות (חוץ מעפרונות שבפרט 96.08), עפרונות צבע (CRAYONS), עופרת לעפרונות, עפרונות פסטל, פחם לציור, גיר לכתיבה או לשרטוט וגיר חייטים -
96
10
לוחות צפחה ולוחות אחרים בעלי משטח לכתיבה או לשרטוט, אם ממוסגרים או לא
96
11
תאריכונים, חותמות חיתום או מספור וכדומה (לרבות התקנים להדפסה או להבלטה של תוויות), שתוכננו להפעלה ידנית; משורות (COMPOSING STICKS) מופעלות ביד ומערכות לדפוס יד הכוללות משורות כאלה
96
12
סרטי מכונת כתיבה או סרטים דומים, מדוייתים או שהוכנו בדרך אחרת להעברת הכתוב, אם הם נתונים על סלילים או בתרמילים, או לא; כריות חותם, אם מדוייתות או לא, עם קופסאות או בלעדיהן -
96
13
מציתי סיגריות ומציתים אחרים, אם מיכניים או חשמליים, או לא, וחלקיהם, חוץ מאבני מציתים ופתילות -
96
14
מקטרות (לרבות ראשי מקטרות (PIPE BOWLS)) ופומיות לסיגרים או לסיגריות, וחלקיהן -
96
15
מסרקים, מסרקים מחזיקי שיער וכדומה; סיכות ראש, סיכות סילסול, מאחזי סילסול, מסלסלי שיער וכדומה, חוץ מאלה שבפרט 85.16, וחלקיהם -
96
16
מרססי בושם ומרססים דומים לטואלט ובסיסים וראשי ריסוס בעבורם; כריות פודרה וכריות למריחה של קוסמטיקה או של תכשירי טואלט -
96
17
קנקנים מבודדים בריק ומכלים אחרים מבודדים בריק, שלמים; חלקיהם, חוץ מפנימיים מזכוכית
96
18
אמומי חייטים ודמויות-אמום (LAY FIGURES) אחרות; אוטומטונים ותצוגות נעות (ANIMATED) אחרות ששימושם לתפאורת חלונות ראווה -
96
19
תחבושות היגייניות (פדים) וטמפונים, חיתולים (DIAPERS), רפידות חיתולים ופריטים דומים, מחומר כלשהו -
96
20
חצובות חד-רגליות, דו-רגליות ופריטים דומים