פרט מכס תיאור
93
01
נשק צבאי, חוץ מאקדחים (REVOLVERS, PISTOLS) ונשק שבפרט 93.07 -
93
02
אקדחים (REVOLVERS AND PISTOLS) חוץ מאלה שבפרט 93.03 או 93.04
93
03
נשק חם אחר והתקנים דומים הפועלים על ידי ירי מטען נפץ (כגון רובים בעלי קנה לא סלילי (SHOTGUNS) ורובים בעלי קנה סלילי (RIFLES), לספורט, נשק חם נטען לוע, אקדחי זיקוקין והתקנים אחרים המתוכננים לירי נורי איתות בלבד, אקדחים (PISTOLS AND REVOLVERS) לירי תחמושת סרק, כלים מסוג CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, כלי יריה להשלכת חבלים) -
93
04
נשק אחר (כגון כלי-יריה ואקדחים המופעלים באמצעות קפיץ, אויר או גז, אלות), למעט אלה שבפרט 93.07 -
93
05
חלקים ואבזרים של פריטים שבפרטים 93.01 עד 93.04 -
93
06
פצצות, רימונים, פצצות טורפדו, מוקשים, טילים, ופריטי מלחמה דומים וחלקיהם; כדורים ותחמושת אחרת וקליעים, וחלקיהם, לרבות קליעי-רסס ואגדי תרמילים -
93
07
חרבות, חרבות-שלח (CUTLASSES), כידונים, רומחים ונשק דומה, חלקיהם ונדנים ונרתיקים בעבורם