פרט מכס תיאור
92
01
פסנתרים, לרבות פסנתרים אוטומטיים; צ'מבלו וכלי מיתר אחרים בעלי מקלדת -
92
02
כלי מיתר אחרים (כגון גיטרות, כינורות, נבלים) -
92
05
כלי נשיפה (כגון עוגבי מקשים, אקורדיונים, קלרינתות, חצוצרות, חמות-חלילים), חוץ מעוגבי ירידים ועוגבי רחוב מכניים:-
92
06
כלי הקשה (כגון תופים, קסילופונים, מצילתיים, קסטנטות, מראקאס)
92
07
כלי נגינה, בעלי צליל המופק חשמלית או החייב בהגברה חשמלית (כגון עוגבים, גיטרות, אקורדיונים) -
92
08
תיבות נגינה, עוגבי ירידים, עוגבי רחוב מיכניים, ציפורי שיר מיכניות, משורים מוסיקליים וכלי נגינה אחרים שאינם כלולים באף פרט אחר שבפרק זה; קולות פיתוי (DECOY CALLS) מכל הסוגים; משרוקיות, קרנות קריאה (CALL HORNS) וכלי נשיפה אחרים לאיתות קולי -
92
09
חלקים (כגון מנגנונים לתיבות נגינה) ואבזרים (כגון כרטיסים, דיסקות וגלילים לכלי נגינה מיכניים) של כלי נגינה; מטרונומים, קולנים ומשרוקיות כיוונון מכל הסוגים -