פרט מכס תיאור
91
01
שעוני יד, שעוני כיס ושעונים מסוג WATCH אחרים, לרבות שעוני עצר מסוג WATCH, עם תיבה ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה -
91
02
שעוני יד, שעוני כיס ושעונים מסוג WATCH אחרים, לרבות שעוני עצר מסוג WATCH (חוץ מאלה שבפרט 91.01) -
91
03
שעונים מסוג CLOCK בעלי מנגנון של שעון מסוג WATCH, למעט שעונים שבפרט 91.04 -
91
04
שעונים מסוג CLOCK ללוח מכשירים ושעונים מסוג CLOCK דומים לכלי רכב, לכלי טייס, לחלליות או לכלי שייט
91
05
שעונים מסוג CLOCK אחרים -
91
06
מכשירים לרישום שעות היממה ומכשירים למדידה, לרישום או לחיווי בדרך אחרת של פרקי זמן, בעלי מנגנון של שעון או בעלי מנוע סינכרוני (כגון TIME-REGISTERS, TIME-RECORDERS) -
91
07
מתגי זמן בעלי מנגנון של שעון או בעלי מנוע סינכרוני
91
08
מנגנוני שעון מסוג WATCH, מושלמים ומורכבים -
91
09
מנגנונים של שעון מסוג CLOCK, מושלמים ומורכבים -
91
10
מנגנונים מושלמים של שעונים, בלתי מורכבים או מורכבים חלקית (מערכות מנגנונים); מנגנונים בלתי מושלמים של שעונים, מורכבים; מנגנונים גסים (ROUGH) של שעונים -
91
11
תיבות שעונים מסוג WATCH וחלקיהן -
91
12
תיבות לשעונים מסוג CLOCK ותיבות מסוג דומה לטובין אחרים שבפרק זה, וחלקיהן -
91
13
רצועות, חגורות וצמידים לשעונים, מסוג WATCH, וחלקיהם -
91
14
חלקים אחרים של שעונים -