פרט מכס תיאור
90
01
סיבים אופטיים ואגדים של סיבים אופטיים; כבלי סיבים אופטיים, חוץ מאלה שבפרט 85.44; יריעות ולוחות עשויים חומר מקטב; עדשות (לרבות עדשות מגע), מנסרות, מראות ואלמנטים אופטיים אחרים, מחומר כלשהו, בלתי משובצים, חוץ מאלמנטים כאלה מזכוכית שאינה מעובדת אופטית -
90
02
עדשות, מנסרות, מראות ואלמנטים אופטיים אחרים, מחומר כלשהו, משובצים, המהווים חלקים או מיתאמים של מכשירים או כלים, חוץ מאלמנטים כנ"ל מזכוכית שלא עובדה אופטית -
90
03
מסגרות ומיקבעים למשקפיים, למשקפי מגן או לדומיהם, וחלקיהם -
90
04
משקפיים, משקפי מגן וכדומה, לשיפור הראייה, להגנה או למטרות דומות -
90
05
משקפות דו-עיניות, משקפות חד-עיניות, טלסקופים אופטיים אחרים, ומיקבעים בעבורם; מכשירים אסטרונומיים אחרים ומיקבעים בעבורם, אך למעט מכשירים לרדיו-אסטרונומיה -
90
06
מצלמות פוטוגרפיות (חוץ מסינמטוגרפיות); מכשירי הבזקה פוטוגרפיים ונורות הבזקה, חוץ מנורות פריקה שבפרט 85.39 -
90
07
מצלמות ומטולים סינמטוגרפיים, אם כוללים מכשירי הקלטת קול או הפקת קול, או לא -
90
08
מטולי תמונה, חוץ ממטולים סינמטוגרפיים; מכשירי הגדלה והקטנה פוטוגרפיים (חוץ מסינמטוגרפיים) -
90
10
מכשירים וציוד למעבדות פוטוגרפיות (לרבות סינמטוגרפיות) של"פ בפרק זה; נגטוסקופים; מרקעים למטולים -
90
11
מיקרוסקופים אופטיים מורכבים (COMPOUND), לרבות אלה לפוטומיקרוגרפיה, לסינפוטומיקרוגרפיה או להטלת מיקרו -
90
12
מיקרוסקופים חוץ ממיקרוסקופים אופטיים; מכשירי דיפרקציה -
90
13
לייזרים, חוץ מדיודות לייזר; כלים ומכשירים אופטיים אחרים, של"פ בפרק זה - .
90
14
מצפנים למציאת הכיוון; מכשירים וכלים אחרים לניווט -
90
15
מכשירים וכלים הידרוגרפיים, אוקיאנוגרפיים, הידרולוגיים, מטאורולוגיים, גיאופיסיים או לסקר פני הקרקע (לרבות סקר פוטוגרמטרי), למעט מצפנים; מדי טווח -
90
16
מאזניים בעלי רגישות של 5 סנטיגרם או רגישים יותר, עם משקלות או בלעדיהם:-
90
17
כלי שרטוט, סימון או חישוב מתימטי (כגון מכונות שרטוט, פנטוגרפים, מדי זווית, ערכות שרטוט, סרגלי חישוב, דיסקות-חישוב); כלים למדידת אורך, לשימוש ביד (כגון מוטות וסרטי מדידה, מיקרומטרים, קליפרים) של"פ בפרק זה -
90
18
כלים ומכשירים ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית, לרבות מכשירים סינטיגרפיים, מכשירים רפואיים-חשמליים אחרים וכלים לבדיקת ראיה -
90
19
מכשירים לריפוי-מיכני; מכשירים לעיסוי; מכשירים למבחן כושר פסיכולוגי; מכשירים לריפוי באוזון, לריפוי בחמצן, לריפוי באירוסול, להנשמה מלאכותית או לריפוי הנשמתי אחר -
90
20
מכשירי נשימה אחרים ומסכות גז, למעט מסכות מגן שאין להן חלקים מיכניים ואף לא מסננים הניתנים להחלפה -
90
21
התקנים אורתופדיים, לרבות קביים, חגורות ניתוח וחגורות שבר; קשושות והתקנים אחרים לשברים; חלקי גוף מלאכותיים; מכשירי שמיעה לכבדי שמיעה והתקנים אחרים הנלבשים או נישאים או שתולים בתוך הגוף, כדי לפצות על מום או נכות -
90
22
מכשירים המבוססים על שימוש בקרני X או על קרינות אלפא, ביתא, גמא או מייננת אחרת ,אם לשימושי רפואה, כירורגיה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית, או לא, לרבות מכשירי רדיוגרפיה או רדיותרפיה, שפופרות קרני X ומחולליםאחרים לקרני X, גנרטורים למתח גבוה, מלואות ושולחנות בקרה, מסכים,שולחנות וכסאות בדיקה או טיפול וכדומה -
90
23
מכשירים, כלים ודגמים, המתוכננים למטרות הדגמה (כגון בחינוך או בתערוכות), שאינם מתאימים לשימושים אחרים
90
24
מכונות ומכשירים למבחן קושי, חוזק, דחיסות, גמישות או תכונות מיכניות אחרות של חמרים (כגון מתכות, עץ, טקסטילים, נייר, פלסטיק) -
90
25
הידרומטרים ומכשירי ציפה דומים, מדי-חום, פירומטרים, ברומטרים, היגרומטרים ופסיכרומטרים, עם יכולת רישום או לא, וכל צירוף של מכשירים אלה -
90
26
מכשירים וכלים למדידה או לבדיקה של זרימה, רמה, לחץ או משתנים אחרים של נוזלים או גזים (כגון מדי זרימה, מדידי רמה, מדי לחץ, מדי צריכת חום), למעט מכשירים וכלים שבפרטים 90.14, 90.15, 90.28 או 90.32 -
90
27
מכשירים וכלים לאנאליזה פיסיקלית או כימית (כגון פולרימטרים, רפרקטומטרים, ספקטרומטרים, מכשירים לאנאליזת גז או עשן); מכשירים וכלים למדידה או לבדיקה של צמיגות, נקבוביות, התפשטות, מתח-פנים וכדומה; מכשירים וכלים למדידה או לבדיקה של כמויות חום, קול או אור (לרבות מדי חשיפה); מיקרוטומים -
90
28
מדי אספקה או ייצור לגז, לנוזל או לחשמל, לרבות מדי-כיול בעבורם -
90
29
מוני סיבובים, מוני-ייצור, מוני-מוניות, מוני מרחק, מוני צעדים ודומיהם; מחווני-מהירות וטכומטרים, חוץ מאלה שבפרט 90.14 או 90.15; סטרובוסקופים -
90
30
אוסילוסקופים, נתחי ספקטרום ומכשירים וכלים אחרים למדידה או לבדיקה של כמויות חשמליות, למעט מודדים שבפרט 90.28; מכשירים וכלים למדידה או לגילוי של קרינות אלפא, ביתא, גמא, קרני X, קרינה קוסמית או של קרינות ינון אחרות -
90
31
מכשירים, כלים ומכונות, למדידה או לבדיקה, של"פ בפרק זה; מטולי פרופיל -
90
32
מכשירים וכלים לוויסות או לבקרה אוטומטיים -
90
33
חלקים ואביזרים (של"פ בפרק זה) למכונות, לכלים או למכשירים שבפרק 90 -