פרט מכס תיאור
89
01
אניות נוסעים, סירות טיולים, מעבורות, אניות מטען, ארבות וכלי שייט דומים להובלת נוסעים או טובין -
89
02
כלי-שייט לדייג; אניות-מפעל וכלי שייט אחרים לעיבוד או לשימור מוצרי דייג
89
03
יכטות וכלי שייט אחרים להנאה או לספורט; סירות משוטים ובוציות (CANOES) -
89
04
כלי שייט לגרירה או לדחיפה
89
05
כלי שייט מגדלור (LIGHT-VESSELS), כבאיות צפות, מחפרים צפים, עגורנים צפים וכלי שייט אחרים שכושר השיוט שלהם משני לתפקידם העיקרי; מבדוקים צפים; במות קידוח או ייצור, צפות או בעלות כושר צלילה -
89
06
כלי שייט אחרים, לרבות אניות מלחמה וסירות הצלה, חוץ מסירות משוטים -
89
07
מבנים צפים אחרים (כגון רפסודות, מכלים, סכרים ארעיים (COFFER-DAMS), מזחים צפים, מצופים ומצופי משואה) -
89
08
כלי שייט ומבנים צפים אחרים, לפירוק