פרט מכס תיאור
88
01
כדורים פורחים וספינות אויר (DIRIGIBLE); דאונים, גלשני אויר (HANG GLIDERS) וכלי טייס אחרים שאינם מופעלים בכוח
88
02
כלי טיס אחרים (כגון מסוקים, מטוסים) למעט כלי טיס בלתי מאויישים שבפרט 88.06 ; חלליות (לרבות לוויינים) ורכבים לשיגור תת-מסלולי ושיגור חלליות -
88
04
מצנחים (לרבות מצנחים מונהגים ומצנחי רחיפה) ורוטושוטים; (ROTOCHUTES) חלקים ואביזריהם -
88
05
ציוד לשיגור כלי טייס; מיתקני עצירה לסיפון וציוד דומה; מיתקני קרקע לאימון טיסה; חלקים של הציוד האמור -
88
06
כלי טייס בלתי מאויישים-
88
07
חלקים של טובין שבפרט 88.01 , 88.02 או פרט 88.06