פרט מכס תיאור
88
01
כדורים פורחים וספינות אויר (DIRIGIBLE); דאונים, גלשני אויר (HANG GLIDERS) וכלי טייס אחרים שאינם מופעלים בכוח
88
02
כלי טייס אחרים (כגון מסוקים, מטוסים); חלליות (לרבות לוויינים) ורכבים לשיגור תת-מסלולי ושיגור חלליות -
88
03
חלקים של טובין שבפרט 88.01 או 88.02 -
88
04
מצנחים (לרבות מצנחים מונהגים ומצנחי רחיפה) ורוטושוטים; (ROTOCHUTES) חלקים ואביזריהם -
88
05
ציוד לשיגור כלי טייס; מיתקני עצירה לסיפון וציוד דומה; מיתקני קרקע לאימון טיסה; חלקים של הציוד האמור -