פרט מכס תיאור
87
01
טרקטורים (מלבד טרקטורים שסיווגם בפרט 87.09) -
87
02
רכב מנועי להסעת עשרה אנשים או יותר, כולל הנהג -
87
03
מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -
87
04
רכב מנועי להובלת טובין -
87
05
רכב מנועי למטרות מיוחדות, חוץ מאלה המתוכננים בעיקר להסעת נוסעים או להובלת טובין (כגון רכבי-מוסך (BREAKDOWN LORRIES)), רכבי-עגורן, רכבי-כבאות, רכבי מערבלי בטון, רכבי-טאטוא רחובות, רכבי ריסוס, סדנאות מתנייעות, יחידות רדיולוגיות מתנייעות) -
87
06
תושבות מצוידות במנועים, לרכב מנועי שבפרטים 87.01 עד 87.05 -
87
07
מרכבים (לרבות תאי נהג), לרכב מנועי שבפרטים 87.01 עד 87.05 -
87
08
חלקים ואבזרים של רכב מנועי שבפרטים 87.01 עד 87.05 -
87
09
רכבי-עבודות (WORKS TRUCKS), בעלי הנעה עצמית, שאינם מצויידים בציוד הרמה או שינוע, מהסוג המשמש בבתי-חרושת, במחסנים, בנמלים או בשדות תעופה, להובלת טובין למרחקים קצרים; טרקטורים מהסוג המשמש ברציפי תחנות רכבת; חלקים של כלי הרכב האלה -
87
10
טנקים ורכב קרבי משוריין אחר, ממונעים, אם מצויידים בנשק או לא, וחלקיהם של כלי רכב כאלה
87
11
אופנועים (לרבות מופדים) ואופניים מצויידים במנוע עזר, עם סירת צד לאופנוע או בלעדיה; סירות צד (side cars) -
87
12
אופניים בעלי שני גלגלים ואופניים אחרים (לרבות תלת-אופניים להובלות), לא ממונעים
87
13
עגלות-נכים, אם ממונעות ע"י מנוע או באופן מכני אחר, או לא -
87
14
חלקים ואבזרים של כלי רכב שבפרטים 87.11 עד 87.13 -
87
15
עגלות תינוק וחלקיהן
87
16
גרורים (TRAILERS) וגרורים נתמכים (SEMI-TRAILERS); כלי רכב אחרים שאינם מונעים באופן מיכני; חלקיהם -