פרט מכס תיאור
85
01
מנועים וגנרטורים, חשמליים (למעט ערכות לייצור חשמל (GENERATING SETS)) -
85
02
ערכות ייצור חשמל וממירים סובבים, חשמליים -
85
03
חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכונות שבפרט 85.01 או 85.02 -
85
04
שנאים, ממירים סטטיים (כגון מיישרים) ומשרנים, חשמליים -
85
05
אלקטרו-מגנטים; מגנטים קבועים ופריטים שייעודם ליהפך למגנטים קבועים לאחר מיגנוט; תפסניות (CHUCKS), מלחצות (CLAMPS) והתקני החזקה דומים, אלקטרו-מגנטיים או מגנטיים קבועים, מצמדים (COUPLINGS), מזווגים (CLUTCHES) ובלמים, אלקטרו-מגנטיים; ראשי הרמה אלקטרומגנטיים -
85
06
תאים ראשוניים וסוללות ראשוניות -
85
07
מצברים חשמליים, לרבות חוצצים בעבורם, אם מלבניים (לרבות ריבועיים) או לא -
85
08
שואבי אבק -
85
09
מכשירים ביתיים אלקטרו-מכניים עם מנוע חשמלי הנתון בגופם למעט שואבי אבק שבפרט 85.08 -
85
10
מכונות גילוח, מגזזות שיער ומכשירים להסרת שיער, עם מנוע חשמלי הנתון בגופן -
85
11
ציוד חשמלי להצתה או להתנעה מהסוג המשמש למנועי שריפה פנימית בהצתת ניצוץ או בהצתת דחיסה (כגון מגנטו-הצתה, מגנטו-דינמו, סלילי הצתה, מצתי ניצוץ ומצתי להט, מנועי התנעה); גנרטורים (כגון דינמו, אלטרנטור) והתקני ניתוק (CUT-OUTS) מהסוג המשמש עם מנועים כאלה -
85
12
ציוד תאורה או איתות (למעט פריטים שבפרט 85.39), מגבי שמשה, מפשירים ומפיגי אדים, חשמליים, מהסוג המשמש לאופניים או לרכב מנועי -
85
13
מנורות חשמליות מיטלטלות, המתוכננות לפעול באמצעות מקור אנרגיה שלהן (כגון סוללות יבשות, מצברים, מגנטו), חוץ מציוד תאורה שבפרט 85.12 -
85
14
כיבשנים ותנורים חשמליים, תעשייתיים או מעבדתיים (לרבות אלו הפועלים על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS)); ציוד תעשייתי או מעבדתי אחר לעיבוד חומרים בחימום על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS) -
85
15
מכונות ומכשירים להלחמה, להלחמה קשה (BRAZING) או לריתוך, אם בעלי יכולת חיתוך או לא, חשמליים (לרבות גז מחומם בחשמל), או הפועלים בלייזר או בקרן אור אחרת או בקרן פוטונים, אולטרסונית, בקרן אלקטרונים, בדופק (PULSE) מגנטי או בקשת פלסמה; מכונות ומכשירים חשמליים לריסוס בחום של מתכות או של צרמטים -
85
16
מחממי מים מיידיים או אגורים ומחממי טבילה, חשמליים; מכשירים חשמליים לחימום מרחב או לחימום קרקע; מכשירים אלקטרו-תרמיים לטיפול בשיער (כגון מייבשי שיער, מסלסלי שיער, מחממי צבתות-סילסול) או לייבוש ידיים; מגהצים חשמליים; מכשירים אלקטרו-תרמיים אחרים מהסוג המשמש למטרות ביתיות; נגדי חימום חשמליים, חוץ מאלה שבפרט 85.45 -
85
17
מכשירי טלפון, כולל טלפונים חכמים (SMARTPHONES) וטלפונים אחרים לרשתות תאיות (CELLULAR) או לרשתות אלחוטיות אחרות; מכשירים אחרים לשידור או לקליטה של קול, תמונות או נתוניםאחרים, כולל מכשירי תקשורת ברשתות קוויות או אלחוטיות (כמו ברשתותמקומיות (LAN) או אזוריות (WAN), חוץ ממכשירי שידור או קליטהשבפרטים 84.43, 85.25, 85.27 או 85.28 -
85
18
מיקרופון וכנים בעבורם; רמקולים, אם מותקנים בתיבותיהם או לא; אוזניות ראש (HEADPHONES) ואוזניות (EARPHONES), אם משולבות עם מקרופון או לו, ומערכות מורכבות מרמקול אחד או יותר ומיקרופון; מגברים חשמליים לתדירות שמע; מערכות חשמליות להגברת קול -
85
19
מכשירים להקלטת קול או הפקת קול (SOUND REPRODUCING) -
85
21
מכשירי הקלטת-וידאו או הפקת וידאו, אם כוללים מחוון וידאו (VIDEO TUNER) או לא -
85
22
חלקים ואבזרים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכשירים שבפרט 85.19 או בפרט 85.21 -
85
23
דיסקים, סרטים, התקני איחסון מוצקים לא נדיפים, "כרטיסים חכמים", ותווך אחר להקלטת קול או תופעה אחרת מוקלטים או לא , כוללים מטריצות ותקליטי אב לייצור דיסקים חוץ ממוצרים שבפרק 37 -
85
24
מודולים של לוחות תצוגה שטוחים (FLAT PANEL DISPLAYS MODULUS) אם משולבים או לא מסך רגיש למגע (touch-sensitive)-
85
25
מכשירי שידור רדיו (BROADCASTING) או טלוויזיה, אם כוללים מכשירי קליטה או מכשירי הקלטת קול או הפקת קול, (REPRODUCING) או לא; מצלמות טלוויזיה, מצלמות ספרתיות (DIGITAL CAMERAS) ומצלמות וידאו מקליטות (VIDEO CAMERA RECORDERS) -
85
26
מכשירי מכ"ם, מכשירי עזר לניווט ברדיו ומכשירים לבקרה מרחוק ברדיו -
85
27
מכשירי קליטה לשידורי רדיו (BROADCASTING), אם משולבים או לא, באותו זיווד (HOUSING), במכשירים עם הקלטת קול או מכשירים להפקת REPRODUCING) קול או בשעון -
85
28
צגים ומטולים לא משולבים במקלטי טלוויזיה; מקלטי טלוויזיה אם משולבים במקלטי רדיו או במכשירי הפקה של קול או של הקלטה של קול או של וידאו או לא -
85
29
חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם מכשירים שבפרטים 85.24 עד85.28 -
85
30
ציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה, חשמלי, למסילות-ברזל, לכבישים, לדרכי מים פנימיות, למיתקני חניה, לנמלים או לשדות תעופה (חוץ מאלה שבפרט 86.08) -
85
31
מכשירי איתות קולי או חזותי, חשמליים (כגון פעמונים, צופרים, מלואות מחוונים, מזעיקי פריצה או אש), חוץ מאלה שבפרט 85.12 או 85.30 -
85
32
קבלים חשמליים, קבועים, משתנים או ניתנים לכיוונון (כיוונון מראש (PRESET)) -
85
33
נגדים חשמליים (לרבות ריאוסטטים ופוטנציומטרים), חוץ מנגדי חימום -
85
34
מעגלים מודפסים
85
35
מכשירים חשמליים למיתוג, להגנת מעגלים חשמליים או לביצוע חיבורים אל או בתוך מעגלים חשמליים (כגון מפסקים, נתיכים, כולאי ברק, מגבילי מתח, מדכאי נחשול זרם, (SURGE SUPPRESSORS) תקעים, מהדקים ומחברים אחרים, תיבות חיבורים), למתח העולה על 1000 וולט -
85
36
מכשירים חשמליים למיתוג או להגנת מעגלים חשמליים או לביצוע חיבורים אל או בתוך מעגלים חשמליים (כגון מפסקים, מימסרים, נתיכים, מדכאי נחשול זרם, (SURGE SUPPRESSORS), תקעים, מהדקים, שקעים, בתי נורות ומחברים אחרים, תיבות חיבורים), למתח שאינו עולה על 1000 וולט; מחברים לסיבים אופטיים, אגדים וכבלים של סיבים אופטיים -
85
37
לוחות, מילואות, שידות, שולחנות, ארונות ובסיסים אחרים, מצויידים בשני מכשירים או יותר שבפרט 85.35 או 85.36, לפיקוד חשמלי או לחלוקת חשמל, לרבות אלה הכוללים מכשירים שבפרק 90, ומכשירי בקרה סיפרתית חוץ ממכשירי מיתוג שבפרט 85.17 -
85
38
חלקים המתאימים לשימוש עיקרי או בלעדי עם מכשירים שבפרטים 85.35, 85.36 ו-85.37 -
85
39
נורות נימה ונורות פריקה, לרבות יחידות תאורה מסוג SEALED BEAMונורות אולטרא-סגולות או אינפרא-אדומות, חשמליות; נורות קשת; מקורות אור של דיודות פולטות אור (LED) -
85
40
נורות ושפופרות תרמיוניות בעלות קתודה קרה או פוטו-קתודה (כגון נורות ושפופרות ריק או ממולאות אדים או גז, מנורות ושפופרות מיישרות קשת כספית, שפופרות קרן-קתודה, שפופרות מצלמת טלוויזיה) -
85
41
התקנים מוליכים למחצה (לדוגמא דיודות, טרנזיסטורים ומתמרים מבוססים מוליכים למחצה); התקנים מוליכים למחצה רגישים לאור, לרבות תאים פוטוולטאיים, אם מורכבים במודולים אומוכנים כלוחות, או לא; דיודות-פולטות אור (LED), אם מורכבות עם דיודות-פולטות אור (LED) אחרות, או לא; גבישים פייזו-אלקטריים משובצים -
85
42
מעגלים משולבים אלקטרוניים:-
85
43
מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות (INDIVIDUAL FUNCTIONS), של"פ בפרק זה -
85
44
תיל, כבל (לרבות כבל משותף-ציר), מבודדים (לרבות מצופים באימל או בציפוי אנודי) ומוליכים חשמליים מבודדים אחרים, אם מצויידים במחברים או לא; כבלי סיבים אופטיים, עשויים מסיבים שכל אחד מהם עטוף בנפרד, אם מורכבים עם מוליכים חשמליים או מצויידים במחברים, או לא -
85
45
אלקטרודות פחם, מברשות פחם, פחמי מנורות, פחמי סוללות ופריטים אחרים מגרפיט או מפחם אחר, עם או בלי מתכת, מסוג המשמש למטרות חשמליות -
85
46
מבדדים חשמליים מחומר כלשהו -
85
47
מיתאמי בידוד למכונות, למכשירים או לציוד, חשמליים, העשויים בשלמותם מחומר בידוד, מלבד מרכיבים משניים כלשהם ממתכת (כגון תושבות (SOCKETS) מתוברגות) שהוכללו בתהליך התיבנות למטרות הרכבה בלבד, חוץ ממבדדים שבפרט 85.46; צינורות מובילים (CONDUIT TUBING) חשמליים ומחבריהם, ממתכת פשוטה מדופנים בחומר בידוד -
85
48
חלקים חשמליים של מכונות או של מכשירים של"פ בפרק זה
85
49
פסולת וגרוטאות אלקטרונית וחשמלית-