פרט מכס תיאור
83
01
מנעולים,לרבות מנעולי תליה (מופעלים באמצעות מפתח, קומבינציה או חשמלי), ממתכת פשוטה; נועלים (CLASPS) ומסגרות בעלות נועלים, הכוללים מנעולים, ממתכת פשוטה; מפתחות לפריטים כלשהם של הנ"ל, ממתכת פשוטה -
83
02
מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים, ממתכת פשוטה, המתאימים לרהיטים, לדלתות, מערכות לגרם-מדרגות, לחלונות, לתריסים, למרכבים, למוצרי אוכף, למזוודות, לתיבות, לקופסאות או לדומיהם; כוננים וקולבים לכובעים, זיזים ומיקבעים דומים, ממתכת פשוטה; גלגלונים עם כנות, ממתכת פשוטה; סוגרי דלתות אוטומטיים ממתכת פשוטה -
83
03
כספות, תיבות בטחון, דלתות ותאי בטחון לחדרי בטחון משוריינים או מחוזקים, תיבות למזומנים ולמסמכים ודומיהן, ממתכת פשוטה -
83
04
ארונות תיוק, ארונות לכרטיסיות, מגשים לניירות, מצעים לניירות, מגשים לעטים, מעמדים לחותמות משרד וציוד דומה למשרד או לשולחן, ממתכת פשוטה, חוץ מריהוט משרדי שבפרט 94.03
83
05
מיתאמים לכריכות או לתיקים, של דפים בלתי מהודקים, מהדקי מכתבים, פינות למכתבים, מהדקים לניירות, תגי אינדקס ופריטי משרד דומים, ממתכת פשוטה; סיכות כילוב בפסים (כגון למשרדים, לריפוד, לאריזה), ממתכת פשוטה -
83
06
פעמונים, פעמוני גונג וכדומה, לא-חשמליים, ממתכת פשוטה; פסלונים וקישוטים אחרים, ממתכת פשוטה; מסגרות לתצלומים, לתמונות או מסגרות דומות, ממתכת פשוטה; מראות ממתכת פשוטה -
83
07
צינורות גמישים ממתכת פשוטה, עם או בלי מיתאמים -
83
08
נועלים, מסגרות בעלות נועלים, אבזמים, אבזמי-נועלים, ווים, עיניות, לולאות וכדומה, ממתכת פשוטה, מהסוג המשמש לביגוד או לאביזרי ביגוד, למנעלים, לתכשיטים, לשעוני יד, לספרים, לסוככים, לטובין מעור,לטובין לנסיעה או אוכפים או לפריטים אחרים שהוכנו לשימוש; מסמרות צינוריות או מפוצלות, ממתכת פשוטה; חרוזים וקישוטים נוצצים (SPANGLES), ממתכת פשוטה -
83
09
מגופות, כיפות ומכסים (לרבות פקקי כתר, כיפות מתברגות ופקקי מזיגה), קפסולות לבקבוקים, מגופות מתוברגות, מכסים למגופות, סגירות-חתימה ואבזרי אריזה אחרים, ממתכת פשוטה -
83
10
שלטים, שלטי שמות, שלטי כתובות ושלטים דומים, מספרים, אותיות וסימנים אחרים, ממתכת פשוטה, למעט אלה שבפרט 94.05 -
83
11
תיל, מוטות, צינורות, לוחות, אלקטרודות ומוצרים דומים, ממתכת פשוטה או מקרבידי מתכת, מצופים או לבובים (CORED) בתכשירי ריתוך (FLUX) מהסוגים המשמשים להלחמה רכה (אנוך), להלחמה קשה, לריתוך או להוספה של מתכת או של קרבידי מתכת; תיל ומוטות מאבקת מתכת פשוטה מגובבת ששימושם לריסוס מתכת -