פרט מכס תיאור
82
01
כלי-יד אלה: אתים, יעים, מעדרים, מכושים, טוריות, קילשונים ומגרפות; גרזנים, חרמשיות וכלי כריתה דומים; מזמרות (SECATEUR AND PRUNERS) מסוג כלשהו; חרמשים, מגלים, סכיני שחת, מספריים לשיחים (HEDGE SHEARS), טריזים לעץ וכלים אחרים מסוג המשמש בחקלאות, בגננות או בייעור -
82
02
מסורי יד; להבים למסורים מכל הסוגים (לרבות להבי מסור לחירוץ (SLOTTING, SLITTING) או בלי שיניים) -
82
03
שופינים, משופים, מלקחות (לרבות מלקחות חיתוך), מצבטיים, מלקטים, מספריים לחיתוך מתכת, מחתכים לצינורות, קוצצי ברגים, מקבי חירור וכלי יד דומים -
82
04
מפתחות-ברגים (SPANNERS AND WRENCHES) המופעלים ביד (לרבות מפתחות ברגים משולבים במדי פיתול, אך למעט מפתחות הברזה (TAP WRENCHES)); גביעים מתחלפים למפתחות-ברגים, עם או בלי ידיות -
82
05
כלי יד (לרבות יהלומי זגגים) של"פ; מנורות הלחמה; מלחציים, מלחצות ודומיהם, חוץ מאבזרים או מחלקים של מכונות כלים או מכונות חיתוך בסילון מים; סדנים; מפחות מיטלטלות; גלגלי השחזה המופעלים ביד או באמצעות דוושה עם שלדים -
82
06
כלים שבשניים או יותר מהפרטים 82.02 עד 82.05, הנתונים במערכות למכירה קמעונית -
82
07
כלים מתחלפים לכלי יד, אם מופעלי-כוח (POWER OPERATED) או לא, או למכונות כלים (כגון לכבישה, להטבעה, לניקוב, להברזה, להברגה, לקדיחה (DRILLING, BORING ,BROACHING), לגיוץ (MILLING), לחריטה או להחדרת ברגים), לרבות מטבעות למשיכה או לשיחול מתכת וכלים לקידוח (DRILLING) סלעים או אדמה -
82
08
סכינים ולהבים לחיתוך, למכונות או למכשירים מיכניים -
82
09
לוחות, מקלונים (STICKS), קצוות ודומיהם לכלים, בלתי מורכבים, מצרמטים
82
10
מכשירים מיכניים מופעלים ביד, שמשקלם 10 ק"ג או פחות, לשימוש בהכנה, בעיצוב (CONDITIONING) או בהגשת מזון או משקה
82
11
סכינים בעלי להבים חותכים, משוננים או לא (לרבות סכיני גיזום), חוץ מסכינים שבפרט 82.08, ולהבים בעבורם -
82
12
מגלחים (RAZORS) וסכיני גילוח (לרבות גלמים של סכיני גילוח בסרטים) -
82
13
מספריים, מספרי חייטים ודומיהם, ולהבים בעבורם
82
14
כלי חיתוך אחרים (כגון מגזזות שיער, קופיצים לקצבים או למטבח, סכינים לקיצוץ וסכינים לריסוק, סכינים לנייר); מערכות וכלים למניקור או פדיקור (לרבות פצירות לציפורניים) -
82
15
כפות, מזלגות, מצקות, מקפות, כלי פריסה והגשת עוגות, סכינים לדגים, סכינים לחמאה, מלקחיים לסוכר ומוצרים דומים לשולחן או למטבח -