פרט מכס תיאור
81
01
טונגסטן (וולפרם) ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
02
מוליבדן ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
03
טנטלום ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
04
מגנזיום ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
05
תערובות קובלט המכונות "COBALT MATTES" ומוצרי ביניים אחרים של מטלורגיית הקובלט; קובלט ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
06
ביסמוט ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות:-
81
08
טיטניום ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
09
זירקון ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
10
אנטימון ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות:-
81
11
מנגן ופריטים ממנו, לרבות פסולת וגרוטאות
81
12
בריליום, כרום, הפניום, רניום, תליום, קדמיום, גרמניום, ונדיום, גליום, אינדיום וניוביום (קולומביום), ופריטים ממתכות אלה, לרבות פסולת וגרוטאות -
81
13
צרמטים ופריטים מהם, לרבות פסולת וגרוטאות