פרט מכס תיאור
80
01
בדיל בצורתו הגולמית (Unwrought) -
80
02
פסולת וגרוטאות של בדיל
80
03
מוטות, פרופילים ותיל, מבדיל
80
07
פריטים אחרים מבדיל