פרט מכס תיאור
79
01
אבץ בצורתו הגולמית (Unwrought) -
79
02
פסולת וגרוטאות של אבץ
79
03
אבק, אבקות ופתיתים מאבץ -
79
04
מוטות, פרופילים ותיל, מאבץ
79
05
לוחות, פחים, סרטים ורדידים, מאבץ
79
07
פריטים אחרים מאבץ