פרט מכס תיאור
78
01
עופרת בצורתה הגולמית (Unwrought) -
78
02
פסולת וגרוטאות של עופרת
78
04
לוחות, פחים, סרטים ורדידים, מעופרת; אבקות ופתיתים, מעופרת -
78
06
פריטים אחרים מעופרת:-