פרט מכס תיאור
76
01
חמרן בצורתו הגולמית (Unwrought) -
76
02
פסולת וגרוטאות של חמרן
76
03
אבקות ופתיתים מחמרן -
76
04
מוטות ופרופילים מחמרן -
76
05
תיל חמרן -
76
06
לוחות, פחים וסרטים, מחמרן, שעוביים עולה על 0.2 מ"מ -
76
07
רדידי חמרן (אם מודפסים או עם גב של נייר, של קרטון, של פלסטיק או של חמרי גיבוי דומים, או לא) שעוביים (בלא כל גיבוי) אינו עולה על 0.2 מ"מ -
76
08
צינורות מחמרן -
76
09
מיתאמי צינורות (כגון, מצמדים, ברכיים, שרוולים), מחמרן -
76
10
מבנים מחמרן (למעט מבנים טרומיים שבפרט 94.06) וחלקי מבנים מחמרן (כגון, גשרים וקטעי גשרים, מגדלים, תרנים מסורגים, גגות, שלדי גגות, דלתות וחלונות ומסגרותיהם ומפתנים לדלתות, מעקות ועמודים); לוחות מחמרן, מוטות מחמרן, פרופילים מחמרן, צינורות מחמרן ודומיהם, שהוכנו כחלקי מבנים -
76
11
מכלי אגירה, מכלים, חביות וכלי קיבול דומים, לחומר כלשהו (חוץ מגז דחוס או נוזלי), מחמרן, שקיבולם עולה על 300 ליטר, אם מדופנים או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם ציוד מיכני או תרמי
76
12
חביונות, תופים, פחיות, קופסאות וכלי קיבול דומים (לרבות כלי קיבול צינוריים קשיחים או מתקפלים), לחומר כלשהו (חוץ מגז דחוס או נוזלי), מחמרן, שקיבולם אינו עולה על 300 ליטר, אם מדופנים או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם ציוד מיכני או תרמי -
76
13
כלי קיבול לגז דחוס או נוזלי, מחמרן
76
14
גדילי תיל, כבלים, רצועות קלועות וכדומה, מחמרן, שאינם מבודדים לחשמל -
76
15
כלי שולחן, כלי מטבח או פריטים אחרים למשק בית, וחלקיהם, מחמרן; ממרק סירים וכריות, כפפות ודומיהן למירוק או לליטוש, מחמרן; מוצרים סניטריים וחלקיהם, מחמרן -
76
16
פריטים אחרים עשויים חמרן -