פרט מכס תיאור
75
01
תערובות ניקל המכונות "NICKEL MATTES", דיבקוקי (SINTERS) תחמוצת ניקל ומוצרי ביניים אחרים של מטלורגיית הניקל -
75
02
ניקל בצורתו הגולמית (Unwrought) -
75
03
פסולת וגרוטאות של ניקל
75
04
אבקות ופתיתים מניקל
75
05
מוטות, פרופילים ותיל, מניקל -
75
06
לוחות, פחים, סרטים ורדידים, מניקל -
75
07
צינורות ומיתאמי צינורות (כגון מצמדים, ברכיים, שרוולים), מניקל -
75
08
פריטים אחרים מניקל -