פרט מכס תיאור
74
01
תערובות נחושת המכונות "COPPER MATTES"; צמנט נחושת (נחושת משוקעת)
74
02
נחושת לא מזוקקת; אנודות נחושת לזיקוק אלקטרוליטי
74
03
נחושת מזוקקת וסגסוגות נחושת, בצורתה הגולמית (Unwrought) -
74
04
פסולת וגרוטאות של נחושת
74
05
סגסוגות-אב של נחושת
74
06
אבקות ופתיתים, מנחושת -
74
07
מוטות ופרופילים, מנחושת -
74
08
תיל נחושת -
74
09
לוחות, פחים וסרטים, מנחושת, שעוביים עולה על 0.15 מ"מ -
74
10
רדידי נחושת (אם מודפסים או עם גב של נייר, של קרטון, של פלסטיק או חמרי גיבוי דומים, או לא) שעוביים (בלי כל גיבוי) אינו עולה על 0.15 מ"מ -
74
11
צינורות מנחושת -
74
12
מיתאמי צינורות (כגון מצמדים, ברכיים, שרוולים), מנחושת -
74
13
גדילי תיל, כבלים, רצועות קלועות וכדומה, מנחושת, שאינם מבודדים לחשמל -
74
15
מסמרים, נעצים, נעצי שרטוט, מסמרי כילוב (חוץ מאלה שבפרט 83.05) ופריטים דומים, מנחושת או מברזל או מפלדה, בעלי ראשים מנחושת; ברגים, לולבים, אומים, ברגי עץ, ברגי וו, מסמרות, פינים, פינים מפצילים, דיסקיות (לרבות דיסקיות קפיציות) ופריטים דומים, מנחושת -
74
18
כלי שולחן, כלי מטבח או פריטים אחרים למשק בית, וחלקיהם, מנחושת; ממרקים לסירים וכריות, כפפות ודומיהן, למירוק או לליטוש, מנחושת; מוצרים סניטריים וחלקיהם, מנחושת -
74
19
פריטים אחרים מנחושת -