פרט מכס תיאור
73
01
פחי בניה (SHEET PILING) מברזל או מפלדה, אם קדוחים, מנוקבים או עשויים מיחידות מורכבות, או לא; פרופילים מרותכים מברזל או מפלדה -
73
02
חמרי מבנה למסילות רכבת או למסילות חשמלית, מברזל או מפלדה כדלקמן: פסים, פסי בקרה (CHECK-RAILS) ופסים משוננים (RACK-RAILS), יחידות למסוטים ולצמתים, אדנים וכן FISH-PLATES, CHAIRS, CHAIR-WEDGES ,BEDPLATES, TIES, SOLE PLATES ,(BASE PLATES) RAIL CLIPS וחמרים אחרים שיוחדו לחיבור או לקיבוע פסים -
73
03
צינורות ופרופילים חלולים, מברזל יצוק
73
04
צינורות ופרופילים חלולים, בלי תפר, מברזל (חוץ מברזל יצוק) או מפלדה -
73
05
צינורות אחרים (כגון מרותכים, מסומררים או סגורים באופן דומה), בעלי חתך רוחב עיגולי, שקוטרם החיצוני עולה על 406.4 מ"מ, מברזל או מפלדה:-
73
06
צינורות ופרופילים חלולים אחרים (כגון בעלי תפר פתוח או מרותכים, מסומררים או סגורים באופן דומה), מברזל או מפלדה -
73
07
מיתאמי צינורות (כגון: מצמדים, ברכיים, שרוולים), מברזל או מפלדה -
73
08
מבנים (למעט מבנים טרומיים שבפרט 94.06) וחלקי מבנים (כגון גשרים וקטעי גשרים, שערים לתאי-שייט (LOCK-GATES), מגדלים, תרנים מסורגים (LATTICE MASTS), גגות, שלדי גגות, דלתות וחלונות ומסגרותיהם ומפתנים לדלתות, תריסים, מעקות, ועמודים (COLUMNS AND PILLARS)), מברזל או מפלדה; לוחות, מוטות, פרופילים, צינורות וכדומה, שעובדו לאחר ייצורם כחלקי מבנים, מברזל או מפלדה -
73
09
מכלי אגירה, מכלים, חביות וכלי קיבול דומים, לחומר כלשהו (חוץ מגז דחוס או נוזלי), מברזל או מפלדה, שקיבולם עולה על 300 ליטר, אם מדופנים (LINED) או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם ציוד מיכני או תרמי -
73
10
מכלים, חביונות, תופים, פחיות, קופסאות וכלי קיבול דומים, לחומר כלשהו (חוץ מגז דחוס או נוזלי), מברזל או מפלדה, שקיבולם אינו עולה על 300 ליטר, אם מדופנים או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם ציוד מיכני או תרמי -
73
11
כלי קיבול לגז דחוס או נוזלי, מברזל או מפלדה -
73
12
גדילי-תיל (STRANDED WIRE), חבלים, כבלים, רצועות קלועות, מענבי הרמה וכדומה, מברזל או מפלדה, שאינם מבודדים לחשמל -
73
13
תיל דוקרני מברזל או מפלדה; חישוק מפותל או תיל יחיד שטוח, דוקרניים או לא, ותיל כפול מפותל באופן רופף, מהסוג המשמש לגידור, מברזל או מפלדה
73
14
בד (לרבות רצועות אין סופיות), שבכות, רשתות וגדרות, מתיל מברזל או מפלדה; ממתח מתכת (EXPANDED METAL) מברזל או מפלדה -
73
15
שרשרות וחלקיהן, מברזל או מפלדה -
73
16
עגנים ימיים, אנקולים (GRAPNELS) וחלקיהם, מברזל או מפלדה
73
17
מסמרים, נעצים, נעצי שרטוט, מסמרים גליים, מסמרי-כילוב (חוץ מאלה שבפרט 83.05) ופריטים דומים, מברזל או מפלדה, אם בעלי ראשים מחומר אחר או לא, אך למעט פריטים כאלה בעלי ראשי נחושת -
73
18
ברגים, לולבים, אומים, ברגי עץ, ברגי וו, מסמרות, פינים, פינים מפצילים, דיסקיות (לרבות דיסקיות קפיציות) ופריטים דומים, מברזל או מפלדה -
73
19
מחטי תפירה, מחטי סריגה, מחטי שקים, קרסי צנירה, מקבי ריקמה ופריטים דומים, לשימוש ביד, מברזל או מפלדה; סיכות בטחון וסיכות אחרות, מברזל או מפלדה, של"פ -
73
20
קפיצים ועלים לקפיצים, מברזל או מפלדה -
73
21
תנורים, כיריים, אחים, כופחים (לרבות אלה עם דודי עזר להסקה מרכזית), מחתות צלייה, מחתות גחלים, מחממי צלחות ומכשירים ביתיים לא חשמליים דומים, וחלקיהם, מברזל או מפלדה -
73
22
מקרנים להסקה מרכזית, שאינם מחוממים בחשמל, וחלקיהם, מברזל או מפלדה; מחממי אוויר ומפזרי אויר חם (לרבות מפזרים היכולים לפזר גם אויר טרי או ממוזג), שאינם מחוממים בחשמל, הכוללים מאוורר או מפוח המונעים באמצעות מנוע, וחלקיהם, מברזל או מפלדה -
73
23
כלי שולחן, כלי מטבח או פריטים אחרים למשק בית, וחלקיהם, מברזל או מפלדה; צמר ברזל או פלדה; ממרקים לסירים וכריות, כפפות ודומיהן, למירוק או לליטוש, מברזל או מפלדה -
73
24
מוצרים סניטריים וחלקיהם, מברזל או מפלדה -
73
25
פריטים יצוקים אחרים, מברזל או מפלדה -
73
26
פריטים אחרים מברזל או מפלדה -