פרט מכס תיאור
72
01
I חמרים ראשוניים; מוצרים בצורת גרגירים או אבקה . 72.01 ברזל התכה וברזל מסוג SPIEGEL EISEN בגושים, בבלוקים או בצורות ראשוניות אחרות -
72
02
סגסוגות ברזל -
72
03
מוצרים ברזליים המתקבלים ע"י צימצום ישיר של עופרות-ברזל ומוצרים ברזליים ספוגיים אחרים, בגושים, בכדוריות או בצורות דומות; ברזל בעל טוהר מזערי, לפי משקל, של 99.94%, בכדוריות או בצורות דומות -
72
04
פסולת וגרוטאות ברזליות; מטילים מגרוטאות ברזל שהותכו מחדש, של ברזל או של פלדה -
72
05
גרגירים ואבקות, מברזל התכה, מברזל מסוג SPIEGEL EISEN, מברזל או מפלדה -
72
06
II ברזל ופלדה בלתי מסוגסגת . 72.06 ברזל ופלדה בלתי מסוגסגת, במטילים או בצורות ראשוניות אחרות (למעט ברזל שבפרט 72.03) -
72
07
מוצרים מוגמרים למחצה מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת -
72
08
מוצרים מעורגלים שטוחים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת, שרוחבם 600 מ"מ או יותר, מעורגלים בחם, לא מוצמדים, לא מצופים או לא מכוסים -
72
09
מוצרים מעורגלים שטוחים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת, שרוחבם 600 מ"מ או יותר, מעורגלים בקר, (צימצום בקר), לא מוצמדים, לא מצופים או לא מכוסים -
72
10
מוצרים מעורגלים שטוחים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת, שרוחבם 600 מ"מ או יותר, מוצמדים, מצופים או מכוסים -
72
11
מוצרים מעורגלים שטוחים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת, שרוחבם פחות מ-600 מ"מ, לא מוצמדים, לא מצופים או לא מכוסים (CLAD ,PLATED ,COATED) -
72
12
מוצרים מעורגלים שטוחים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת שרוחבם פחות מ-600 מ"מ, מוצמדים, מצופים או מכוסים -
72
13
מוטות, מעורגלים בחם, בסלילים שליפופם בלתי סדור, מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת -
72
14
מוטות אחרים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת, שלא עברו יותר מאשר חישול, עירגול בחם, משיכה בחם או שיחול בחם, אך כולל אלה שפותלו לאחר העירגול -
72
15
מוטות אחרים מברזל או מפלדה בלתי-מסוגסגת -
72
16
פרופילים מברזל או מפלדה בלתי מסוגסגת -
72
17
תיל ברזל או פלדה בלתי מסוגסגת -
72
18
III פלדת אל-חלד . 72.18 פלדת אל-חלד במטילים או בצורות ראשוניות אחרות; מוצרים מוגמרים למחצה מפלדת אל-חלד -
72
19
מוצרים מעורגלים שטוחים מפלדת אל-חלד, שרוחבם 600 מ"מ או יותר -
72
20
מוצרים מעורגלים שטוחים מפלדה אל-חלד, שרוחבם פחות מ-600 מ"מ -
72
21
מוטות, מעורגלים בחם, בסלילים שליפופם בלתי סדור, מפלדה אל-חלד
72
22
מוטות אחרים מפלדת אל-חלד; פרופילים מפלדת אל-חלד -
72
23
תיל מפלדת אל-חלד
72
24
IV פלדה מסוגסגת אחרת; מוטות קידוח חלולים מפלדה מסוגסגת או בלתי מסוגסגת . 72.24 פלדה מסוגסגת אחרת במטילים או בצורות ראשוניות; מוצרים מוגמרים למחצה מפלדה מסוגסגת אחרת -
72
25
מוצרים מעורגלים שטוחים מפלדה מסוגסגת אחרת, שרוחבה 600 מ"מ או יותר -
72
26
מוצרים מעורגלים שטוחים מפלדה מסוגסגת אחרת, שרוחבם פחות מ-600 מ"מ
72
27
מוטות, מעורגלים בחם, בסלילים שליפופם בלתי סדור, מפלדה מסוגסגת אחרת -
72
28
מוטות מפלדה מסוגסגת אחרת; פרופילים מפלדה מסוגסגת אחרת (SECTIONS, SHAPES); מוטות קידוח חלולים מפלדה מסוגסגת או בלתי מסוגסגת -
72
29
תיל מפלדה מסוגסגת אחרת -