פרט מכס תיאור
71
01
I פנינים טבעיות או מתורבתות ואבנים יקרות או יקרות למחצה . 71.01 פנינים, טבעיות או מתורבתות, אם מעובדות או ממויינות, או לא, אך לא מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; פנינים, טבעיות או מתורבתות, מחורזות ארעית לנוחות ההובלה -
71
02
יהלומים, אם מעובדים או לא, אך לא מקובעים או משובצים -
71
03
אבנים יקרות (חוץ מיהלומים) ואבנים יקרות למחצה, אם מעובדות או ממויינות או לא, אך לא מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; אבנים יקרות (חוץ מיהלומים) ואבנים יקרות למחצה, בלתי ממויינות, מחורזות ארעית לנוחות ההובלה -
71
04
אבנים יקרות או יקרות למחצה סינתטיות או משוחזרות , אם מעובדות או ממויינות או לא, אך לא מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; אבנים יקרות או יקרות למחצה, סינתטיות או משוחזרות, בלתי ממויינות, מחורזות ארעית לנוחות ההובלה -
71
05
אבק ואבקה של אבנים יקרות ויקרות למחצה, טבעיות או סינתטיות -
71
06
II מתכות יקרות ומתכות מוצמדות למתכת יקרה . 71.06 כסף (לרבות כסף מצופה זהב או פלטינה), בצורתו הגולמית (Unwrought) או בצורות מעובדות-למחצה, או בצורת אבקה -
71
07
מתכות פשוטות מוצמדות לכסף, שלא עובדו יותר מאשר עיבוד למחצה (SEMI-MANUFACTURED)
71
08
זהב (לרבות זהב מצופה פלטינה) בצורתו הגולמית (Unwrought) או בצורות מעובדות למחצה או בצורת אבקה -
71
09
מתכות פשוטות או כסף, מוצמדים לזהב, שלא עובדו יותר מאשר עיבוד למחצה
71
10
פלטינה, בצורתה הגולמית (Unwrought) או בצורות מעובדות-למחצה, או בצורת אבקה -
71
11
מתכות פשוטות, כסף או זהב, מוצמדים לפלטינה, שלא עובדו יותר מאשר עיבוד למחצה
71
12
פסולת וגרוטאות של מתכת יקרה או של מתכת מוצמדת למתכת יקרה; פסולת וגרוטאות אחרות המכילות מתכת יקרה או תרכובות של מתכת יקרה, מהסוג המשמש בעיקר לשיוב של המתכת היקרה חוץ מטובין שבפרט 85.49:-
71
13
III תכשיטים, מוצרים של צורפי זהב וצורפי כסף ופריטים אחרים . 71.13 פריטי תכשיטים וחלקיהם, ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה -
71
14
מוצרים של צורפי זהב או של צורפי כסף וחלקיהם, ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה -
71
15
פריטים אחרים ממתכת יקרה או ממתכת מצופה (CLAD) מתכת יקרה -
71
16
פריטים מפנינים טבעיות או מתורבתות, מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) -
71
17
חיקויי תכשיטים -
71
18
מטבעות -