פרט מכס תיאור
70
01
שברים, שאריות ופסולת אחרת של זכוכית, למעט זכוכית משפופרות קרן קתודית או מזכוכית פעילה (activated glass) אחרת שבפרט 85.49 ; זכוכית במסה
70
02
כדורים (חוץ מכדורים זעירים שבפרט 70.18), מוטות או צינורות, מזכוכית, בלתי מעובדים -
70
03
זכוכית יצוקה וזכוכית מעורגלת, בצורת לוחות או פרופילים, אם בעלת שכבה סופגת, מחזירה או לא מחזירה אך שאינה מעובדת אחרת -
70
04
זכוכית משוכה וזכוכית מנופחת, בלוחות, אם בעלת שכבה סופגת, מחזירה או לא מחזירה אך שאינה מעובדת אחרת -
70
05
זכוכית צפה (FLOAT GLASS) וזכוכית מושחזת או מלוטשת על פניה, בלוחות, אם בעלת שכבה סופגת, מחזירה או לא מחזירה, אך לא מעובדת אחרת -
70
06
זכוכית שבפרטים 70.03, 70.04 או 70.05, כפופה, מעובדת בשפותיה, מחורצת, קדוחה, מצופה באמייל או מעובדת אחרת, אך לא ממוסגרת או מקובעת עם חמרים אחרים -
70
07
זכוכית בטחון, עשוייה זכוכית מוקשה (TEMPERED) או זכוכית מרובדת -
70
08
יחידות בידוד מזכוכית מכופלת דפנות (MULTIPLE-WALLED)
70
09
מראות זכוכית, אם ממוסגרות או לא, לרבות מראות לראיה אחורית -
70
10
בקבוקי חומצות (CARBOYS), בקבוקים, צלוחיות, כדים, צינצנות, קנקנים, אמפולות ומכלים אחרים, מזכוכית, מהסוג המשמש להובלה או לאריזה של טובין; צינצנות לשימורים, מזכוכית; פקקים, מכסים וסגירות אחרות, מזכוכית -
70
11
מעטי זכוכית (לרבות מעטי נורות ושפופרות), פתוחים, וחלקיהם מזכוכית, בלא מיתאמים, לנורות חשמל ומקורות אור, לשפופרות קרן קתודיות או לדומיהן -
70
13
מוצרי זכוכית מהסוג המשמש לשולחן, כלי למטבח, לטואלט, למשרד, לקישוט פנים או למטרות דומות (חוץ מאלה שבפרט 70.10 או 70.18) -
70
14
מוצרי זכוכית לאיתות ואלמנטים אופטיים מזכוכית (חוץ מאלה שבפרט 70.15), שאינם מעובדים אופטית
70
15
זכוכית לשעונים וזכוכיות דומות, זכוכיות למשקפיים בלתי משפרות או משפרות, מעוקמות, כפופות, חלולות או כדומה, שאינן מעובדות אופטית; כדורי זכוכית חלולים ומקטעיהם לייצור זכוכיות כאלה -
70
16
בלוקים לריצוף, טבלות (SLABS), לבנים, ריבועים, אריחים ופריטים אחרים מזכוכית כבושה או מתובנתת, אם בעלת חוטי מתכת או לא, מהסוג המשמש למטרות בניה או קונסטרוקציה; קוביות זכוכית ומוצרי זכוכית קטנים אחרים, אם על תשתית או לא, לפסיפסים או למטרות קישוט דומות; שמשות מעופרתות (LEADED LIGHTS) ודומיהן; זכוכית רב-תאית או זכוכית מוקצפת, בבלוקים, בלוחות, בתרמילים (SHELLS) או בצורות דומות -
70
17
מוצרי זכוכית מעבדתיים, היגייניים או פרמצבטיים, אם הם מושנתים או מכויילים, או לא -
70
18
חרוזים, פנינים מלאכותיות, חיקויי אבנים יקרות או חיקויי אבנים יקרות למחצה מזכוכית, ומוצרי זכוכית קטנים דומים, ופריטים מהם, חוץ מחיקויי תכשיטים; עיני זכוכית, חוץ מעיניים תותבות; פסלונים וקישוטים אחרים, מזכוכית מעובדת בשיטת LAMP WORK, חוץ מחיקויי תכשיטים; כדורים זעירים מזכוכית שקוטרם אינו עולה על 1 מ"מ -
70
19
סיבי זכוכית (לרבות צמר זכוכית) ופריטים מהם (כגון חוטים, מזירים, בדים ארוגים) -
70
20
פריטים אחרים מזכוכית -