פרט מכס תיאור
68
01
אבני סלילה, אבני שפה ואבני ריצוף, לדרכים, מאבן טבעית (להוציא צפחה)
68
02
אבן מעובדת לאנדרטות או לבניה (להוציא צפחה) ופריטים ממנה, חוץ מטובין שבפרט 68.01; קוביות לפסיפס וכדומה, מאבן טבעית (לרבות צפחה), אם נתונות על תשתית או לא; גרגירים, רסיסים ואבקה, צבועים מלאכותית, מאבן טבעית (לרבות צפחה) -
68
03
צפחה מעובדת ופריטים מצפחה או מצפחה מגובבת
68
04
אבני ריחיים, אבני השחזה, גלגלי השחזה וכדומה, בלא מסגרות, להשחזה, לחידוד, לליטוש, להסרת חומר (TRUEING) או לחיתוך, אבני-יד לחידוד או לליטוש, וחלקיהם מאבן טבעית, מחמרי שחיקה טבעיים או מלאכותיים, מגובבים, או מקרמיקה, עם חלקים מחמרים אחרים או בלעדיהם -
68
05
אבקת שחיקה או גרגירי שחיקה, טבעיים או מלאכותיים, על בסיס של חמר טקסטיל, של נייר, של קרטון או של חמרים אחרים, אם חתוך לצורה או תפור או שהוכן לשימוש באופן אחר, או לא -
68
06
צמר סיגים, צמר סלעים וסוגי צמר מינרלי דומים; ורמיקוליט תפוח (EXFOLIATED), חרסיות תפוחות (EXPANDED), סיגים מוקצפים (FOAMED) וחמרים מינרליים תפוחים דומים; תערובות ופריטים מחמרים מינרליים מבדדי חום, מבדדי קול לבידוד קול או סופגי קול, חוץ מאלה שבפרט 68.11 או 68.12 או שבפרק 69 -
68
07
מוצרים מאספלט או מחומר דומה (כגון ביטומן נפט או כופר-זפת-פחם) -
68
08
לוחות (BOARDS ,PANELS), אריחים, בלוקים ופריטים דומים מסיבים צמחיים, מקש או משבבים, מפתיתים, מחלקיקים, מנסורת או מפסולת אחרת, של עץ, מגובבים עם מלט, עם גבס או עם מקשרים מינרליים אחרים
68
09
פריטים מגבס או הרכבים המבוססים על גבס -
68
10
פריטים מצמנט, מבטון או מאבן מלאכותית, אם מחוזקים או לא -
68
11
פריטים מצמנט-אסבסט, מצמנט-סיבי-תאית וכדומה -
68
12
סיבי אסבסט מעובדים חרושתית; תערובות על בסיס אסבסט או על בסיס אסבסט ופחמת המגנזיום; פריטים מתערובות כאלה או מאסבסט (כגון חוטים, בד ארוג, הלבשה, כיסויי ראש, מנעלים, אטמים), אם מחוזקים או לא, חוץ מטובין שבפרט 68.11 או 68.13 -
68
13
חמרי חיכוך ופריטים מהם (כגון יריעות, גלילים, פסים, מקטעים, דיסקות, דיסקיות, כריות) לא מקובעים (NOT MOUNTED), לבלמים, למצמדים או כדומה, על בסיס אסבסט או חמרים מינרליים אחרים או מתאית, אם משולבים בחמרי טקסטיל או בחמרים אחרים, או לא -
68
14
נציץ מעובד ופריטים מנציץ, לרבות נציץ מגובב או משוחזר, אם על תומך מנייר, מקרטון או מחמרים אחרים, או לא -
68
15
פריטים מאבן או מחמרים מינרליים אחרים (לרבות סיבי פחם, פריטים מסיבי פחם ופריטים מכבול), של"פ -