פרט מכס תיאור
67
01
עורות וחלקים אחרים של ציפורים עם נוצותיהם או פלומתם, נוצות, חלקי נוצות, פלומה ופריטים המיוצרים מהם (חוץ מטובין שבפרט 05.05 ונוצות לכתיבה (QUILLS) וקולמוסים (SCAPES) מעובדים מנוצות) -
67
02
פרחים, עלווה ופירות, מלאכותיים, וחלקיהם; פריטים עשויים מפרחים, מעלווה או מפירות, מלאכותיים -
67
03
שיער אדם, מאושפר (DRESSED), מדובלל (THINNED), מולבן או מעובד בצורה אחרת; צמר או שיער אחר של בעלי חיים או חמרי טקסטיל אחרים, שעובדו לשימוש לעשיית פיאות נכריות או לכדומה
67
04
פיאות נכריות, זקנים, גבות וריסים, תלתלי שיער, מלאכותיים, וכדומה, משיער אדם או משיער של בעלי חיים או מחמרי טקסטיל; פריטים משיער אדם של"פ -