פרט מכס תיאור
66
01
מטריות ושמשיות (לרבות מטריות בצורת מקלות הליכה, שמשיות-גינה ומטריות דומות) -
66
02
מקלות הליכה, מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וכדומה
66
03
חלקים, קישוטים ואבזרים של פריטים שבפרט 66.01 או 66.02 -