פרט מכס תיאור
64
01
מנעלים אטימים למים בעלי סוליות חיצוניות ופנתות מגומי או מפלסטיק, שפנתותיהם אינן מחוברות או מורכבות לסוליה באמצעות תפירה, סימרור, מיסמור, הברגה, תקיעה או בתהליכים דומים -
64
02
מנעלים אחרים בעלי סוליות חיצוניות ופנתות מגומי או מפלסטיק -
64
03
מנעלים בעלי סוליה חיצונית מגומי, מפלסטיק, מעור או מעור מורכב ופנתות מעור מעובד -
64
04
מנעלים עם סוליות חיצוניות מגומי, מפלסטיק, מעור מעובד או מעור מורכב ופנתות מחמרי טקסטיל -
64
05
מנעלים אחרים -
64
06
חלקי מנעלים (לרבות פנתות, אם מחוברות לסוליות שאינן סוליות חיצוניות, או לא); סוליות פנימיות הניתנות להסרה, כריות לעקבים ופריטים דומים; קרסוליות, חותלות ופריטים דומים, וחלקיהם -