פרט מכס תיאור
60
01
בדים שעירים, לרבות בדי "שיער ארוך" ובדי ספוג, סרוגים או צנורים -
60
02
בדים סרוגים או צנורים שרוחבם אינו עולה על 30 ס"מ, המכילים 5% או יותר, לפי משקל, חוט אלסטומרי או חוט גומי, חוץ מאלה שבפרט 60.01 -
60
03
בדים סרוגים או צנורים ברוחב שאינו עולה על 30 ס"מ, חוץ מאלה שבפרטים 60.01 או 60.02 -
60
04
בדים סרוגים או צנורים ברוחב העולה על 30 ס"מ, המכילים 5% או יותר, לפי משקל, חוט אלסטומרי או חוט גומי, חוץ מאלה שבפרט 60.01 -
60
05
בדים בסריגת שתי (לרבות אלה המיוצרים באמצעות מכונת סריגה מסוג GALLOON) חוץ מאלה שבפרטים 60.01 עד 60.04 -
60
06
בדים סרוגים או צנורים, אחרים -