פרט מכס תיאור
57
01
שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים עשויי קשרים, אם הוכנו לשימוש או לא -
57
02
שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים, ארוגים אך לא מצוייצים (TUFTED), או לא מגוייזים (FLOCKED), אם הוכנו לשימוש או לא, לרבות "KARAMANIE" ,"SCHUMACKS" ,"KELEM" ומרבדים (RUGS) דומים עשויים באריגת יד -
57
03
שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים (כולל דשא סינטטי), מצוייצים, אם הוכנו לשימוש או לא -
57
04
שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים, מלבד, שאינם מצוייצים או שאינם מגוייזים, אם הוכנו לשימוש או לא -
57
05
שטיחים אחרים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים, אם הוכנו לשימוש או לא