פרט מכס תיאור
56
01
מוך מחמרי טקסטיל ופריטים ממנו; סיבי טקסטיל, שאורכם אינו עולה על 5 מ"מ (גיזה), אבק טקסטיל וגבביות -
56
02
לבד, אם מוספג, מצופה, מכוסה או מרובד, או לא -
56
03
בדים לא-ארוגים, אם מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים, או לא -
56
04
חוט וחבל מגומי, מכוסים בטקסטיל; חוט טקסטילי, ופס ודומיו שבפרט 54.04 או 54.05, מוספגים, מצופים, מכוסים או נתונים בשרוול גומי או פלסטיק -
56
05
חוט מכיל מתכת, אם מקושר (GIMPED) או לא, שהוא חוט טקסטילי או פס ודומיו שבפרט 54.04 או 54.05, המשולב עם מתכת בצורת חוט, פס או אבקה או מכוסה במתכת
56
06
חוט מקושר(GIMPED),ופס ודומיו, שבפרט 54.04 או 54.05, מקושרים (חוץ מאלה שבפרט 56.05 וחוץ מחוט שיער סוסים מקושר); חוט זחל (CHENILLE) (לרבות חוט זחל מגיזה); חוטים מסוג LOOP WALE
56
07
פתילים, חבלים וכבלים, אם קלועים (BRAIDED, PLAITED) או לא ואם מוספגים, מצופים, מכוסים או נתונים בשרוול גומי או פלסטיק, או לא -
56
08
רשתות קשרים מפתילים, מכבלים או מחבלים; רשתות דיג שהוכנו לשימוש ורשתות אחרות שהוכנו לשימוש, מחמרי טקסטיל -
56
09
פריטים מחוט, מפס או מדומיהם שבפרט 54.04 או 54.05, מפתילים, מחבלים או מכבלים, של"פ