פרט מכס תיאור
55
01
אגד נימים סינתטיים -
55
02
אגד נימים מלאכותיים -
55
03
קציץ סיבים סינתטיים, בלתי מקורדים, בלתי סרוקים או בלתי מעובדים בצורה אחרת לטוויה -
55
04
קציץ סיבים מלאכותיים, בלתי מקורדים, בלתי סרוקים או בלתי מעובדים בצורה אחרת לטוויה -
55
05
פסולת (לרבות סרוקת, פסולת חוט וחומר טקסטילי שעבר קרד-גרנט) מסיבים עשויים -
55
06
קציץ סיבים סינתטיים, מקורדים, סרוקים או מעובדים בצורה אחרת לטוויה -
55
07
קציץ סיבים מלאכותיים, מקורדים, סרוקים או מעובדים בצורה אחרת לטוויה
55
08
חוט תפירה מקציץ סיבים עשויים, אם נתון למכירה קמעונית או לא -
55
09
חוט (חוץ מחוט תפירה) מקציץ סיבים סינתטיים, שאינו נתון למכירה קמעונית -
55
10
חוט (חוץ מחוט תפירה) מקציץ סיבים מלאכותיים, שאינו נתון למכירה קמעונית -
55
11
חוט (חוץ מחוט תפירה) מקציץ סיבים עשויים, הנתון למכירה קמעונית -
55
12
בדים ארוגים מקציץ סיבים סינתטיים, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, קציץ סיבים סינתטיים -
55
13
בדים ארוגים מקציץ סיבים סינתטיים, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, סיבים כאלה, המעורבים רק או בעיקר בכותנה, שמשקלם אינו עולה על 170 גרם למ"ר -
55
14
בדים ארוגים מקציץ סיבים סינתטיים, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, סיבים כאלה, המעורבים רק או בעיקר בכותנה, שמשקלם עולה על 170 גרם למ"ר -
55
15
בדים ארוגים אחרים מקציץ סיבים סינתטיים -
55
16
בדים ארוגים מקציץ סיבים מלאכותיים -