פרט מכס תיאור
54
01
חוט תפירה מנימים עשויים, אם נתון למכירה קמעונית או לא -
54
02
חוט מנימים סינתטיים (חוץ מחוט תפירה), שאינו נתון למכירה קמעונית, לרבות חוטים חד-נימיים סינתטיים שמידתם קטנה מ-67 דציטקס -
54
03
חוט מנימים מלאכותיים (חוץ מחוט תפירה), שאינו נתון למכירה קמעונית, לרבות חוט חד-נימי מלאכותי הקטן מ-67 דציטקס -
54
04
חוט חד נימי סינתטי של 67 דציטקס או יותר, שאף מידה מחתך הרוחב שלו אינה עולה על 1 מ"מ; פסים וכדומה (כגון קש מלאכותי) מחמרי טקסטיל סינתטיים, שרוחבם האופייני אינו עולה על 5 מ"מ -
54
05
חוט חד נימי מלאכותי של 67 דציטקס או יותר, שאף מידה מחתך הרוחב שלו אינה עולה על 1 מ"מ; פסים וכדומה (כגון קש מלאכותי) מחמרי טקסטיל מלאכותיים, שרוחבם האופייני אינו עולה על 5 מ"מ
54
06
חוט נימים עשויים (חוץ מחוט תפירה), נתון למכירה קמעונית -
54
07
בדים ארוגים מחוט מנימים סינתטיים, לרבות בדים ארוגים המתקבלים מחמרים שבפרט 54.04 -
54
08
בדים ארוגים מחוט מנימים מלאכותיים, לרבות בדים ארוגים המתקבלים מחמרים שבפרט 54.05 -