פרט מכס תיאור
53
01
פשתן, גלמי או מעובד אך לא טווי; נעורת ופסולת פשתן (לרבות פסולת חוט וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט) -
53
02
קנבוס אמיתי (.CANNABIS SATIVA L), גלמי או מעובד, אך לא טווי; נעורת ופסולת של קנבוס אמיתי (לרבות פסולת חוט וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט) -
53
03
יוטה וסיבי שיפה טקסטיליים אחרים (למעט פשתן, קנבוס אמיתי ורמי), גלמיים או מעובדים, אך לא טוויים; נעורת ופסולת של סיבים אלה (לרבות פסולת חוט וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט) -
53
05
קוקוס, אבאקה (קנבוס מנילה או MUSA TEXTILIS NEE), רמי וסיבי טקסטיל צמחיים אחרים, של"פ, גלמיים או מעובדים, אך לא טוויים; נעורת, סרוקת ופסולת של סיבים אלה (לרבות פסולת-חוט וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט)
53
06
חוט מפשתן -
53
07
חוט מיוטה או מסיבי שיפה טקסטיליים אחרים שבפרט 53.03 -
53
08
חוט מסיבי טקסטיל צמחיים אחרים; חוט מנייר -
53
09
בדים ארוגים מפשתן -
53
10
בדים ארוגים מיוטה או מסיבי שיפה טקסטיליים אחרים, שבפרט 53.03 -
53
11
בדים ארוגים מסיבי טקסטיל צמחיים אחרים; בדים ארוגים מחוט נייר