פרט מכס תיאור
52
01
כותנה, בלתי מקורדת או בלתי סרוקה
52
02
פסולת כותנה (לרבות פסולת חוטים וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט) -
52
03
כותנה, מקורדת או סרוקה
52
04
חוט תפירה מכותנה, אם נתון למכירה קמעונית או לא -
52
05
חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה), המכיל 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, שאינו נתון למכירה קמעונית -
52
06
חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה), המכיל פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, שאינו נתון למכירה קמעונית -
52
07
חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה) הנתון למכירה קמעונית -
52
08
בדים ארוגים מכותנה, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר -
52
09
בדים ארוגים מכותנה, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר -
52
10
בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורבים רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר -
52
11
בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורבים רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר -
52
12
בדים ארוגים אחרים מכותנה -