פרט מכס תיאור
51
01
צמר, שאינו מקורד או סרוק -
51
02
שיער בעלי חיים, עדין או גס, שאינו מקורד או סרוק -
51
03
פסולת של צמר או של שיער עדין או גס של בעלי חיים, לרבות פסולת חוט, אך למעט פסולת חמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט -
51
04
חומר טקסטיל מצמר או משיער עדין או גס של בעלי חיים, שעבר קרד-גרנט
51
05
צמר ושיער עדין או גס של בעלי חיים, מקורד או סרוק (לרבות צמר סרוק בקטעים) -
51
06
חוט מצמר מקורד, שאינו נתון למכירה קמעונית -
51
07
חוט מצמר סרוק, שאינו נתון למכירה קמעונית -
51
08
חוט משיער עדין של בעלי חיים (מקורד או סרוק), שאינו נתון למכירה קמעונית -
51
09
חוט של צמר או של שיער עדין של בעלי חיים, הנתון למכירה קמעונית -
51
10
חוט של שיער גס של בעלי חיים או של שיער סוס (לרבות חוט שיער סוס מקושר), אם נתון למכירה קמעונית או לא
51
11
בדים ארוגים מצמר מקורד או משיער עדין מקורד של בעלי חיים -
51
12
בדים ארוגים מצמר סרוק או משיער עדין סרוק של בעלי חיים -
51
13
בדים ארוגים משיער גס של בעלי חיים או משיער סוס -