פרט מכס תיאור
50
01
פקעות (COCOONS) של תולעת המשי המתאימים לסלילה
50
02
משי גלמי (לא שזור)
50
03
פסולת משי (לרבות פקעות שאינן מתאימות לסלילה, פסולת חוטים או פסולת חמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט)
50
04
חוטי משי (חוץ מחוט טווי מפסולת משי) שאינו נתון למכירה קמעונית
50
05
חוט טווי מפסולת משי שאינו נתון למכירה קמעונית
50
06
חוט משי וחוט טווי מפסולת משי, הנתונים למכירה קמעונית; גידים מבלוטות תולעת המשי
50
07
בדים ארוגים ממשי או מפסולת משי -