פרט מכס תיאור
49
01
ספרים מודפסים, חוברות, עלונים ודברי דפוס דומים, אם בדפים בודדים או לא -
49
02
עתונים, שבועונים ותקופונים, אם מאויירים או מכילים חומר פרסומי, או לא -
49
03
ספרי תמונות, ציור או צביעה, לילדים
49
04
דברי מוסיקה, מודפסים או בכתב-יד, אם מכורכים או מאויירים, או לא
49
05
מפות ותרשימים הידרוגרפיים או תרשימים דומים מכל הסוגים, לרבות אטלסים, מפות קיר, תרשימים טופוגרפיים וגלובוסים, מודפסים -
49
06
תרשימים ושרטוטים, מקוריים, המשורטטים ביד, למטרות ארכיטקטורה, הנדסה, תעשיה, מסחר, טופוגרפיה או למטרות דומות; כתבי יד; שעתוקים פוטוגרפיים על נייר רגיש ועותקי פחם של הנ"ל
49
07
בולי דואר, בולי הכנסה או בולים דומים, בלתי משומשים, מסדרות שבמחזור או מסדרות חדשות לשימוש בארץ שבה הם בעלי ערך נקוב מוכר או שיהיו בעלי ערך כאמור; נייר שהוטבעו עליו בולים; שטרי כסף; טופסי המחאות; מניות או אגרות חוב ותעודות בעלות דומות
49
08
מעתקות -
49
09
גלויות דואר מודפסות או מאויירות; כרטיסים מודפסים הנושאים ברכות, הודעות או הכרזות אישיות, אם מאויירים או לא, עם מעטפות או קישוטים, או בלעדיהם
49
10
לוחות שנה מכל סוג, מודפסים, לרבות בצורת קוביות -
49
11
דברי דפוס אחרים, לרבות תמונות מודפסות ותצלומים -