פרט מכס תיאור
48
01
נייר עיתון, בגלילים או בגליונות
48
02
נייר וקרטון בלתי מצופים מהסוג המשמש לכתיבה, להדפסה או למטרות גרפיות אחרות, וכן כרטיסי ניקוב וסרט נייר ניקוב שאינם מנוקבים, בגלילים או בגליונות מלבניים (לרבות ריבועיים), בכל מידה, חוץ מנייר שבפרט 48.01 או 48.03; נייר וקרטון עשויים בעבודת יד -
48
03
נייר טואלט, נייר מפיות פנים, נייר מגבות או נייר חיתולים ונייר דומה המשמש לצורכי משק בית או למטרות סניטריות, מוך מתאית ומארגים של סיבי תאית, אם מסולסלים, מכווצים, מובלטים, מנוקבים, מגוונים על פני שטחם, מקושטים או מודפסים על פני שטחם או לא, בגלילים או בגליונות -
48
04
נייר וקרטון קרפט בלתי מצופים, בגלילים או בגליונות, חוץ מאלה שבפרט 48.02 או 48.03 -
48
05
נייר או קרטון אחרים, בלתי מצופים, בגלילים או בגליונות, שלא עברו תהליכי עיבוד נוספים מעבר לאלה שפורטו בכלל 3 לפרק זה -
48
06
פרגמנט צמחי, נייר עמיד לשומן, נייר שקוף להעתקה ונייר גלסין וניירות מזוגגים שקופים או שקופים למחצה אחרים, בגלילים או בגליונות -
48
07
נייר וקרטון מורכבים (עשויים ע"י הדבקת שכבות שטוחות של נייר או קרטון זו על זו), שאינם מצופים על פני שטחם או שאינם מוספגים, אם מחוזקים מבפנים או לא, בגלילים או בגליונות -
48
08
נייר וקרטון גליים (בעלי גליונות שטוחים, מודבקים או לא), מסולסלים, מכווצים, מובלטים או מנוקבים, בגלילים או בגליונות חוץ מנייר מהסוג המתואר בפרט 48.03 -
48
09
נייר פחם, נייר העתקה-עצמית וניירות העתקה או העברה אחרים (לרבות נייר מצופה או מוספג לסטנסילים לשכפול או ללוחות אופסט), אם מודפסים או לא, בגלילים או בגליונות -
48
10
נייר וקרטון, מצופים באחד או בשני הצדדים בקאולין (חרסית סינית) או בחמרים אנאורגניים אחרים, עם מקשר או בלעדיו, ובלי ציפוי אחר, אם מגוונים על פני שטחם, מקושטים על פני שטחם או מודפסים, או לא, בגלילים או בגליונות מלבניים (לרבות רבועיים), בכל מידה -
48
11
נייר, קרטון, מוך מתאית או מארגים של סיבי תאית, מצופים, מוספגים, מכוסים, מגוונים על פני שטחם, מקושטים או מודפסים על פני שטחם, בגלילים או בגליונות מלבניים (לרבות רבועיים), בכל מידה, חוץ מטובין שבפרטים 48.03, 48.09 או 48.10 -
48
12
בלוקים, גושים ולוחות, לסינון, מפולפת נייר
48
13
נייר לסיגריות, אם חתוך למידה או בצורת דפדפות או צינורות, או לא -
48
14
טפיטי-קיר מנייר וחיפויי קיר דומים; שקפי-חלון מנייר -
48
16
נייר פחם, נייר העתקה-עצמית וניירות העתקה או העברה אחרים (חוץ מאלה שבפרט 48.09), סטנסילים לשיכפול ולוחות אופסט, מנייר, אם נתונים בקופסאות או לא -
48
17
מעטפות, איגרות דואר, גלויות דואר רגילות וגלויות התכתבות, מנייר או מקרטון; קופסאות, שקיות, תיקים וקובצי-כתיבה, מנייר או מקרטון, המכילים מבחר של צרכי כתיבה מנייר -
48
18
נייר טואלט ונייר דומה, מוך של תאית או מארגים של סיבי תאית, מהסוג המשמש לצורכי משק בית או למטרות סניטריות, בגלילים שרוחבם אינו עולה על 36 ס"מ, או חתוך למידה או לצורה; ממחטות, מטליות ניקוי, מגבות, מפות שולחן, מפיות שולחן, מצעי מיטה ופריטים דומים למשק הבית, למטרות סניטריות או לבתי חולים, פריטי לבוש ואביזרי הלבשה, מפולפה של נייר, מנייר, ממוך של תאית או ממארגים של סיבי תאית -
48
19
קופסאות, תיבות, שקים ומכלי אריזה אחרים, מנייר, מקרטון, ממוך של תאית או ממארגים של סיבי תאית; קופסאות תיוק, מגשי מכתבים ופריטים דומים, מנייר או מקרטון מהסוג המשמש במשרדים, חנויות וכדומה -
48
20
ספרי רישום, ספרי חשבונות, פנקסי רישום, פנקסי הזמנות, פנקסי קבלות, דפדפות למכתבים, דפדפות למזכרים, יומנים ופריטים דומים, ספרי תירגול, מספגים, כריכות (לדפים בלתי מהודקים או אחרות), עוטפנים, עטיפות לתיקים, טפסים עסקיים רבי-דפים, מערכות דפים הכוללות ביניהם נייר פחם וצרכי כתיבה אחרים, מנייר או מקרטון; אלבומים לדוגמאות או לאוספים ועטיפות לספרים, מנייר או מקרטון -
48
21
תוויות מנייר או מקרטון, מכל הסוגים, אם מודפסות או לא -
48
22
סיסים, סלילים, פונקלים ונושאים דומים מפולפת נייר, מנייר או מקרטון (אם מנוקבים או מוקשים, או לא) -
48
23
נייר, קרטון, מוך מתאית ומארגים מסיבי תאית, אחרים, חתוכים למידה או לצורה; פריטים אחרים מפולפת נייר, מנייר, מקרטון, ממוך של תאית או ממארגים של סיבי תאית -