פרט מכס תיאור
46
01
מקלעות ומוצרים דומים מחמרי קליעה, אם מורכבים לפסים או לא; חמרי קליעה, מקלעות ומוצרים דומים מחמרי קליעה, מאוגדים יחד לגדילים מקבילים או ארוגים בצורת יריעות, אם הם פריטים מוגמרים או לא (כגון מדרסות, מחצלות, חייצים) -
46
02
מוצרי נצרים, מוצרי קליעה, ופריטים אחרים, העשויים ישירות לצורה מחמרי קליעה או העשויים מטובין שבפרט 46.01; פריטים מלופה -