פרט מכס תיאור
45
01
שעם טבעי, גלמי או לאחר עיבוד פשוט; פסולת שעם; שעם כתוש, בגרגירים או טחון -
45
02
שעם טבעי, בלי גב או שרובע באופן גס, או בבלוקים, בלוחות, ביריעות או בפסים מלבניים (לרבות ריבועיים), לרבות גלמים בעלי שפה חדה לפקקים או למגופות
45
03
פריטים משעם טבעי -
45
04
שעם מגובב (בתוספת חומר מקשר או בלעדיו) ופריטים משעם מגובב -