פרט מכס תיאור
43
01
עורות פרווה גלמיים (לרבות ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות או גזירים אחרים, המתאימים לשימוש של פרוונים), חוץ משלחים וגלדים גלמיים שבפרטים 41.01, 41.02 או 41.03 -
43
02
עורות פרווה מבורסקים או מעובדים (לרבות ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות או גזירים אחרים), בלתי מורכבים (UNASSEMBLED) או מורכבים (ASSEMBLED) (בלי תוספת של חמרים אחרים), חוץ מאלה שבפרט 43.03 -
43
03
פריטי לבוש, אבזרי הלבשה ופריטים אחרים, מעור פרווה -
43
04
פרווה מלאכותית ופריטים ממנה