פרט מכס תיאור
41
01
שלחים וגלדים גלמיים של בקר (לרבות תאו) או של בעלי חיים ממשפחת הסוס (טריים או מומלחים, מיובשים, שרויים בסיד, כבושים או משומרים אחרת, אך לא מבורסקים, לא מעובדים לקלף (PARCHMENT-DRESSED), או שלא עובדו מעבר לכך), אם הוסר שערם או מפוצלים, או לא -
41
02
גלדים גלמיים של כבשים או טלאים (טריים, או מומלחים, מיובשים, שרויים בסיד, כבושים או משומרים אחרת, אך לא מבורסקים, מעובדים לקלף או מעובדים מעבר לכך), אם על צמרם או מפוצלים, או לא, חוץ מאלה שמועטו עפ"י כלל 1 (ג) לפרק זה -
41
03
שלחים וגלדים גלמיים אחרים (טריים, או מומלחים, מיובשים, שרויים בסיד, כבושים או משומרים אחרת, אך לא מבורסקים, מעובדים לקלף או מעובדים מעבר לכך), אם הוסר שערם או מפוצלים, או לא, חוץ מאלה שמועטו עפ"י כלל 1(ב) או 1(ג) לפרק זה -
41
04
שלחים וגלדים מבורקסים או מסוג CRUST של בקר (לרבות תאו) או של בעלי חיים ממשפחת הסוס, ללא שערם, מפוצלים או לא, אך לא מעובדים מעבר לכך -
41
05
שלחים של כבשים או טלאים מבורסקים או מסוג CRUST, ללא צמרם, מפוצלים או לא, שלא עובדו מעבר לכך -
41
06
שלחים וגלדים של בעלי חיים אחרים מבורסקים או מסוג CRUST, ללא צמרם, או שערם, מפוצלים או לא, שלא עובדו מעבר לכך -
41
07
עורות מעובדים לאחר בירסוק או ייבוש, לרבות עורות מעובדים לקלף, של בקר (לרבות תאו) או של בעלי חיים ממשפחת הסוס, ללא שערם, מפוצלים או לא, חוץ מעורות שבפרט 41.14 -
41
12
עורות מעובדים לאחר בירסוק או ייבוש, לרבות עורות מעובדים לקלף, של כבשים או טלאים, ללא צמרם, מפוצלים או לא, חוץ מעורות שבפרט 41.14
41
13
עורות מעובדים לאחר בירסוק או ייבוש, לרבות עורות מעובדים לקלף, של בעלי חיים אחרים, ללא צמרם או שערם, מפוצלים או לא, חוץ מעורות שבפרט 41.14 -
41
14
עור מעובד בשמן (CHAMOIS (לרבות CHAMOIS COMBINATION)) עור לכה ועור לכה מרובד; עור עם מתכת (METALLISED) -
41
15
עור מורכב על בסיס של עור או של סיבי עור, בצורת לוחות, יריעות או רצועות, אם בגלילים או לא; גזירים ופסולת אחרת של עור מעובד או של עור מורכב, שאינם מתאימים לייצור פריטי עור; אבק, אבקה וקמח עור -