פרט מכס תיאור
40
01
גומי טבעי, בלטה, גוטפרשה, גואיול, צ'יקלה וגומי טבעי דומה, בצורות ראשוניות או בלוחות, ביריעות או בסרטים -
40
02
גומי סינתטי ופאקטיס המופק משמנים,בצורות ראשוניות או בלוחות, ביריעות או בסרטים; תערובות של מוצר כלשהו שבפרט 40.01 עם מוצר כלשהו שבפרט זה, בצורות ראשוניות או בלוחות, ביריעות או בסרטים -
40
03
גומי ממוחזר בצורות ראשוניות או בלוחות, ביריעות או בסרטים
40
04
פסולת, גזירים וגרוטאות של גומי (חוץ מגומי מוקשה) ואבקות וגרגירים המתקבלים מהם
40
05
גומי מורכב (COMPOUNDED), בלתי מגופר, בצורות ראשוניות או בלוחות, ביריעות או בסרטים -
40
06
צורות אחרות (כגון מוטות, צינורות וצורות פרופיליות) ופריטים (כגון דיסקיות וטבעות), מגומי בלתי מגופר -
40
07
חוטים ופתילים מגומי מגופר
40
08
לוחות, יריעות, סרטים, מוטות וצורות פרופיליות, מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה -
40
09
צינורות וזרנוקים, מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה, אם מצויידים במתאמים או לא (כגון מחברים, ברכיים, אוגנים) -
40
10
רצועות (BELTS) או יריעות לרצועות (BELTING) מסוע או ממסרה, מגומי מגופר -
40
11
צמיגים פניאומטיים חדשים, מגומי -
40
12
צמיגי גומי פניאומטיים בעלי סוליה מחודשת או משומשים; צמיגים מלאים (SOLID) או צמיגי כרית (CUSHION), סוליות (TREADS) צמיגים הניתנות להחלפה ורפידי גב (FLAPS), מגומי -
40
13
אבובים מגומי -
40
14
פריטי היגיינה או רוקחות (לרבות מוצצים), מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה, עם או בלי התקנים קבועים מגומי מוקשה -
40
15
פריטי לבוש ואבזרי הלבשה (לרבות כפפות), כפפות אגודל וכפפות ללא אצבעות (MITTENS AND MITTS) לכל המטרות, מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה -
40
16
פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה -
40
17
גומי מוקשה (כגון אבוניט) בכל הצורות, לרבות פסולת וגרוטאות; פריטים מגומי מוקשה