פרט מכס תיאור
39
01
I צורות ראשוניות . 39.01 פולימרים של אתילן, בצורות ראשוניות -
39
02
פולימרים של פרופילן או של אולפינים אחרים, בצורות ראשוניות -
39
03
פולימרים של סטירן, בצורות ראשוניות -
39
04
פולימרים של ויניל כלוריד או של אולפינים הלוגניים אחרים, בצורות ראשוניות -
39
05
פולימרים של ויניל אצטט או של אסטרים ויניליים אחרים, בצורות ראשוניות; פולימרים ויניליים אחרים בצורות ראשוניות -
39
06
פולימרים אקריליים, בצורות ראשוניות -
39
07
פוליאצטלים, פוליאתרים אחרים ושרפים אפוקסיים, בצורות ראשוניות; פוליקרבונטים, שרפים אלקידיים, אסטרים פוליאליליים ופוליאסטרים אחרים, בצורות ראשוניות -
39
08
פולאמידים בצורות ראשוניות -
39
09
שרפי אמינו, שרפים פנוליים ופוליאוריתנים, בצורות ראשוניות -
39
10
סיליקונים בצורות ראשוניות
39
11
שרפי נפט, שרפי קומרון-אינדן, פוליטרפנים, פוליסולפידים, פוליסולפונים ומוצרים אחרים המפורטים בכלל 3 לפרק זה, של"פ, בצורות ראשוניות -
39
12
תאית ותולדותיה הכימיות של"פ, בצורות ראשוניות -
39
13
פולימרים טבעיים (כגון חומצה אלגינית) ופולימרים טבעיים ששונו (לדוגמה פרוטאינים מוקשים, תולדות כימיות של גומי טבעי) של"פ, בצורות ראשוניות -
39
14
מחליפי יונים המבוססים על פולימרים שבפרטים 39.01 עד 39.13, בצורות ראשוניות
39
15
II פסולת, גזירים וגרוטאות; מוצרי ביניים; פריטים . 39.15 פסולת, גזירים וגרוטאות, של פלסטיק -
39
16
חוטים חד-נימיים שקוטר רוחב כלשהו שלהם עולה על 1 מ"מ, מוטות, מקלונים וצורות פרופיליות, אם בעלי משטחים מעובדים או לא, אך שאינם מעובדים אחרת, מפלסטיק -
39
17
צינורות, זרנוקים ומתאמים בעבורם (לדוגמה מחברים, ברכיים, אוגנים), מפלסטיק -
39
18
כיסויי ריצפה מפלסטיק, אם דביקים מאליהם או לא, בגלילים או בצורת אריחים; כיסויי קירות או תקרות מפלסטיק, כמוגדר בכלל 9 לפרק זה -
39
19
לוחות, יריעות, קרומים, רדידים, סרטים (TAPES), פסים וצורות שטוחות אחרות, דביקים (SELF-ADHESIVE), מפלסטיק, אם בגלילים או לא -
39
20
לוחות, יריעות, קרומים, רדידים ופסים אחרים, מפלסטיק בלתי תאי, שאינם מחוזקים, אינם מרובדים ואינם נתמכים או משולבים באופן דומה עם חמרים אחרים -
39
21
לוחות, יריעות, קרומים, רדידים ופסים, אחרים, מפלסטיק -
39
22
אמבטיות, מקלחונים, כיורים, קערות רחצה, בידה, אסלות, מושבים ומכסים לאסלות, מכלי שטיפה ופריטים סניטריים דומים, מפלסטיק -
39
23
פריטים להובלה או לאריזה של טובין, מפלסטיק; פקקים, מכסים, כיפות ואמצעי סגירה אחרים, מפלסטיק -
39
24
כלי שולחן, כלי מטבח, פריטים אחרים למשק בית ופריטי היגיינה או טואלט, מפלסטיק -
39
25
מוצרים לבניה מפלסטיק, של"פ -
39
26
פריטים אחרים מפלסטיק ופריטים מחמרים אחרים שבפרטים 39.01 עד 39.14 -