פרט מכס תיאור
38
01
גרפיט-מלאכותי; גרפיט קולואידלי, או קולואידלי למחצה; תכשירים המבוססים על גרפיט או על פחם אחר בצורת משחות, בלוקים, לוחות או צורות ביניים (SEMI MANUFACTURES) אחרות -
38
02
פחם מופעל (ACTIVATED); מוצרים מינרליים טבעיים מופעלים; פיח מבעלי חיים, לרבות פיח בעלי חיים מנוצל (SPENT ANIMAL BLACK) -
38
03
שמן TALL, אם מזוקק או לא
38
04
אפר שיורי מייצור ציפת עץ, אם מרוכז, נטול סוכר או מטופל כימית, או לא, לרבות סולפונטים של ליגנין, אך למעט שמן TALL שבפרט 38.03
38
05
טרפנטין של צמג, של עץ או טרפנטין סולפט ושמנים טרפניים אחרים המיוצרים על ידי זיקוק או עיבוד אחר של עצי מחט; דיפנטן גלמי; סולפיט טרפנטין ופרצימן גלמי אחר; שמן אורן המכיל אלפא-טרפינול כמרכיב עיקרי -
38
06
נטף האלה (ROSIN) וחומצות שרף, ותולדותיהם; ספירט נטף האלה ושמני נטף האלה; סוגי צמג נמס -
38
07
זפת עץ; שמני זפת עץ; קריאוזוט של עץ; נפטה של עץ; כופר צמחי; כופר מבשלות שיכר ותכשירים דומים המבוססים על נטף האלה, על חומצות שרף או על כופר צמחי
38
08
קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצרים מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים הנתונים בצורות או באריזות למכירה קמעונית או כתכשירים או כפריטים (לדוגמה: סרטים, פתילות ונרות המטופלים בגפרית ונייר זבובים) -
38
09
גורמי גימור, נושאי חומר צבע המאיצים צביעה או המאיצים קיבוע של חמרי צביעה ומוצרים ותכשירים אחרים (כגון מאשפרים) (MORDANTS, DRESSINGS), מהסוג המשמש בתעשיות הטקסטיל, הנייר, העור ותעשיות דומות, של"פ -
38
10
תכשירי צריבה למשטחי מתכת; מנתכים (FLUXES) ותכשירי עזר אחרים להלחמה, להלחמה קשה (BRAZING) או לריתוך; אבקות ומשחות להלחמה, להלחמה קשה או לריתוך, המכילות מתכת וחמרים אחרים; תכשירים מהסוג המשמש כליבה או כציפוי לאלקטרודות ריתוך או למוטות ריתוך -
38
11
תכשירים נגד נקישות יתרות במנועים (ANTI-KNOCK), מפחיתי חימצון, מפחיתי צמיגות (GUM INHIBITORS), משפרי צמיגות, תכשירים נגד שיתוך ותוספים מעובדים אחרים לשמנים מינרליים (לרבות לבנזין) או לנוזלים אחרים המשמשים לאותן מטרות כמו שמנים מינרליים -
38
12
מאיצים מעובדים לגומי; מרככים מורכבים לגומי או לפלסטיקה, של"פ; תכשירים נגד חימצון ומייצבים מורכבים אחרים לגומי או לפלסטיקה -
38
13
תכשירים ומילויים למטפים לכיבוי אש; רימונים טעונים לכיבוי אש
38
14
ממיסים ומדללים מורכבים אורגניים, של"פ; מסירים מעובדים לצבע או ווארניש -
38
15
יזמי הגבה (REACTION INITIATORS), מאיצי הגבה ותכשירי זירוז, של"פ -
38
16
צמנטים, חמרי טיח (MORTARS), בטון והרכבים דומים, עמידים בפני חום גבוה (REFRACTORY), לרבות תערובת כבישה שמכילה דולומיט (DOLOMITE RAMMING MIX), חוץ ממוצרים שבפרט 38.01 -
38
17
אלקילבנזנים מעורבבים ואלקילנפתלנים מעורבבים, חוץ מאלה שבפרט 27.07 או 29.02
38
18
יסודות כימיים עם הוספה מזערית אחרת (DOPED) לשימוש באלקטרוניקה, בצורת דיסקות, רקיקים או צורות דומות; תרכובות כימיות עם הוספה מזערית (DOPED) אחרת לשימוש באלקטרוניקה
38
19
נוזלים לבלמים הידראוליים ונוזלים מעובדים אחרים למימסרות הידראוליות, שאינם מכילים או מכילים פחות מ-70%, לפי משקל, של שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -
38
20
תכשירים נגד קפיאה ונוזלי הפשרה מעובדים
38
21
תווך תרביות מעובד לגידול או תחזוקת מיקרו-אורגניזמים (כולל וירוסים ודומיהם) או תאים של צמח, של אדם או של בעל חיים
38
22
מגיבים לאיבחון או למעבדה, על תשתית ומגיבים מוכנים לאבחון או למעבדה אם על תשתית או לא, אם נתונים בצורת ערכות או לא, חוץ מאלה שבפרט 30.06; חומרי השוואה מאושרים:-
38
23
חומצות שומניות חד- קרבוקסיליות תעשיתיות; שמנים חומצתיים מזיקוק; כהלים שומניים תעשיתיים:-
38
24
מקשרים מעובדים לתבניות או לליבות בבתי יציקה; מוצרים ותכשירים כימיים של התעשיה הכימית או התעשיות הקשורות בה (כולל אלה המורכבים מתערובות של מוצרים טבעיים) של"פ -
38
25
תוצרי-שיירים (RESIDUAL PRODUCTS) של התעשייה הכימית או התעשיות הקשורות בה, של"פ; פסולת מוניציפלית; בוצות מי שפכים; פסולת אחרת כמפורט בכלל 6 לפרק זה -
38
26
ביודיזל ותערובות שלו שאינן מכילות או המכילות לפי משקל פחות מ-70% שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים
38
27
תערובות המכילות נגזרות הלוגניות של מתאן, אתאן או פרופן של"פ:-