פרט מכס תיאור
37
01
לוחות וסרטים, פוטוגרפיים, שטוחים, רגישים (SENSITISED), שלא נחשפו, מחומר כלשהו חוץ מנייר, מקרטון או מטקסטיל; סרטי העתק מיידיים (INSTANT PRINT) שטוחים, מרוגשים, שלא נחשפו, אם בחפיסות או לא -
37
02
סרטים פוטוגרפיים בגלילים, מרוגשים, שלא נחשפו, מחומר כלשהו חוץ מנייר, מקרטון או מטקסטיל; סרטי העתק מיידיים בגלילים, רגישים, שלא נחשפו -
37
03
נייר, קרטון וטקסטיל, פוטוגרפיים, שהפכו לרגישים (SENSITISED) שלא נחשפו -
37
04
לוחות, סרטים, נייר, קרטון וטקסטיל, פוטוגרפיים, שנחשפו אך לא מפותחים
37
05
לוחות וסרטים, פוטוגרפיים, שנחשפו ופותחו, חוץ מסרטים סינמטוגרפיים -
37
06
סרטים סינמטוגרפיים, שנחשפו ופותחו, אם כוללים פס קול או לא, או שהינם פס קול בלבד -
37
07
תכשירים כימיים לשימושים פוטוגרפיים (חוץ מוורנישים, דביקים, דבקים ותכשירים דומים); מוצרים בלתי-מעורבבים לשימושים פוטוגרפיים, הנתונים במנות מדודות או הנתונים באריזה למכירה קמעונית בצורה מוכנה לשימוש -